Itsehoitolääkkeet kauppoihin ja apteekkien tarvehankinnasta luovuttava – Keskuskauppakamari julkisti linjauksensa apteekkilainsäädännön vapauttamiseksi

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa vaatii hallitusta vapauttamaan apteekkilainsäädäntöä lääkehuolto ja turvallisuus huomioiden. Tarveharkinnasta on luovuttava apteekin perustamisessa, mutta kermankuorintaan perustuva toiminta on torjuttava lääkevarastolle asetettavilla vaatimuksilla. Apteekin vastaavalla hoitajalla olisi oltava proviisorin koulutus. Päivittäistavarakaupan myytäväksi on sallittava ne itsehoitolääkkeet, joiden myyntiä voidaan turvallisesti vapauttaa. Keskuskauppakamari on tänään julkistanut linjauksensa aiheesta.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Linnainmaan mukaan voimassa oleva apteekkisääntely ei vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeita ja tavoitteita.

“Monessa muussa maassa itsehoitolääkkeitä myydään päivittäistavarakaupassa. Myöskään apteekin omistamismuotoon liittyvät rajoitukset eivät vastaa nykypäivän tarpeita”, hän sanoo.

Linnainmaan mukaan nykyisen hallituksen linjavedot ovat kunnianhimottomia. Hän peräänkuuluttaa jo nykyiseltä hallitukselta ripeitä ja selkeitä linjauksia, joihin ensi kevään tulevan hallituksen on palattava ja saatettava uudistus loppuun.

“Sääntelyn vapauttaminen helpottaisi asiakkaiden elämää apteekkien sijaintipaikkojen ja aukioloaikojen vastatessa kysyntää ja itsehoitolääkkeiden myyntipaikkojen lisääntyessä. Tällä hetkellä apteekkien määrän tiukka sääntely tekee uusien apteekkien avaamisen vaikeaksi, vaikka tarvetta ja kysyntää olisikin”, hän toteaa.

“Sääntelyn vapauttaminen voidaan saavuttaa turvallisesti. Korostamme tätä linjauksessamme. Jatkossakin on huomioitava kaikkien lääkkeiden saatavuus ja turvallisuus sekä koko maan kattava lääkehuolto”, Linnainmaa korostaa.

Keskuskauppakamari vaatii, että apteekkien määrää rajoittavasta tarveharkinnasta luovutaan, itsehoitolääkkeiden myyntiä vapautetaan vastuullisesti vähittäiskaupalle ja että apteekin omistaminen sallitaan myös yhtiömuotoisesti. Niin sanottuun kermankuorintaan perustuva apteekkitoiminta torjuttaisiin asettamalla apteekin lääkevarastolle vaatimukset turvaamaan riittävän kattava lääkkeiden saatavuus. Apteekkia ei saisi perustaa vain parhaan katteen tuottavien kysytyimpien lääkkeiden varaan.

Tarveharkinnasta luopuminen ja apteekin perustaminen ilmoitusmenettelyllä olisi mahdollista, kunhan perustaja ja apteekki täyttävät lain vaatimat edellytykset apteekkitoiminnan harjoittamisesta. Jos apteekki ei täytä lain vaatimia edellytyksiä, apteekin perustaminen tai sen toiminta voitaisiin kieltää.

Linnainmaan mukaan vastuukysymykset ratkaistaan vaatimalla apteekille vastaava hoitaja, jolla on proviisorin koulutus, sekä riittävä vastuuvakuutus tai muu vakuus.

Itsehoitolääkkeiden myynti sallittaisiin vähittäiskaupalle määritellen ne lääkkeet, jotka soveltuvat apteekkimyyntiä vapaampaan kauppaan aiheuttamatta turvallisuusriskejä lääkkeiden käyttäjille. Määrittely ei olisi laintasoinen, vaan viranomaispäätös, jolloin tarvittavia muutoksia olisi mahdollista toteuttaa joustavasti ja nopeasti viranomaisen valvontatyössä.

Lisätietoa

Apteekkien ja lääkkeiden myynnin sääntelyn sujuvoittaminen (PDF)