Eurochambers – Euroopan äänemme

Eurooppalaisten kauppakamarien yhteiselin Eurochambers Brysselissä vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kauppaa, taloutta ja yrittäjyyttä koskevissa kysymyksissä sekä toteuttaa erilaisia EU-projekteja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Eurochambersilla on jäsenenä yli 20 miljoonaa yritystä 43 eri maassa. Keskuskauppakamarin asiantuntijat osallistuvat Eurochambersin käytännön toimintaan. Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on Eurochambersin hallituksen jäsen ja sisämarkkinakomitean puheenjohtaja.

Eurochambers kokoaa Euroopan unionin jäsenmaissa toimivien kauppakamarien näkemyksiä yhteen ja vaikuttaa EU:n toimintaan muun muassa seuraavien painopisteiden kautta:

  • Parempi sääntely
  • Sisämarkkinat
  • Talous ja verotus
  • Osaaminen ja työelämä
  • Pk-yrittäjyys
  • Kansainvälinen kauppa ja investoinnit
  • EU:n laajentuminen ja lähialueyhteistyö

Keskuskauppakamarin asiantuntijat osallistuvat laajasti ja aktiivisesti EU-kantojen valmisteluun Eurochambersin puitteissa.

Lisäksi Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori toimii yhtenä yhdeksästä suomalaisesta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenenä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka muodostuu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien edustajista. Se antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille ja toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten sekä yritysten välillä. ETSK:lla on 326 jäsentä, jotka valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Vastaava asiantuntija

Lenita Toivakka

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 464 6552