Suomen liikenneväyliin kohdistuu 2,5 miljardin euron korjausvelka ja investointivelkaa on arviolta 15 miljardia euroa. Meidän mielestämme Suomen liikenneinfrastruktuuri tulee nostaa sellaiselle tasolle, että pystymme takaamaan elinkeinoelämän tarpeet, parantamaan liikenneturvallisuutta ja aidosti hyödyntämään digitalisaation mukanaan tuomia etuja ja mahdollisuuksia. Hallituksen tekemät tasokorotukset liikenneinfran ovat olleet askel oikeaan suuntaan, mutta Suomen kilpailukyvyn takaamiseksi tarvitaan kertapanostus infran kuntoon.

Suomessa maantieliikennettä verotetaan, mutta tuotot eivät kanavoidu tieverkon tai tienkäyttäjien hyväksi. Suomessa liikenteeltä perittävistä maksuista ja veroista palautetaan 19 prosenttia liikenneväylille, josta noin puolet tiestölle. Esimerkiksi Ruotsi palauttaa tuloista takaisin väylille 53 prosenttia.

”Meidän ratkaisuehdotuksemme on valtion tieverkon yhtiöittäminen.”

Suomi tarvitsee ripeästi kertapanostuksen infran kuntoon ja sitä kautta maan kilpailukykyyn. Meidän ratkaisuehdotuksemme on valtion tieverkon yhtiöittäminen.

Valtio omistaisi yhtiön sataprosenttisesti ja yhtiön tulot kerättäisiin tiemaksuilla, jotka korvaisivat osittain nykyisen polttoaineveron. Liikennepolttoaineiden verotusta alennettaisiin, niin etteivät kansalaisten ja elinkeinoelämän liikkumisen kustannukset kasvaisi.

Valtion omistama yhtiö olisi voittoa tavoittelematon yhtiö, joka voisi hyödyntää vahvaa tasettaan ja toteuttaa etupainotteisesti miljardien tieinvestoinnit. Kaikki yksinumeroiset valtatiet voitaisiin rakentaa kerralla kuntoon Helsingistä Ouluun ja vastaavat poikittaisyhteydet idästä länteen.