Datumen för 2024 digitala prov är:

AFM och AHM 25.5.2024 kl. 10.00–15.00 Helsingfors + Uleåborg

AFM 10.10.2024 kl. 9.00–14.00 Helsingfors + Uleåborg

AFM och AHM 30.11.2024 kl. 10.00–15.00 Helsingfors + Tammerfors

Innan du anmäler dig till mäklarexamensproven, gör dig förtrogen med anmälnings- och avbokningsvillkoren som finns längst ner på sidan

AHM 25.5.2024 kl. 10.00–14.00 Helsingfors och Uleåborg

Anmälningen öppnas 15.1.2024 kl. 9:00 och stängs 8.5.2024 klo 16.15.
Provtiden är kl. 10.00-14.00.
Gör dig förtrogen med anmälnings- och avbokningsvillkoren.
Mer information skickas en vecka innan provet.

Helsingfors: Centralhandelskammare, Alvar Aallon katu 5c, 00100 Helsingfors

Uleåborg: Radisson Blu, Hallituskatu 1, 90100 Uleåborg

AHM 30.11.2024 kl. 10.00–14.00 Helsingfors och Tammerfors

Anmälningen öppnas 15.1.2024 kl. 9:00 och stängs 14.11.2024 klo 16.15.
Provtiden är kl. 10.00-14.00.
Gör dig förtrogen med anmälnings- och avbokningsvillkoren.
Mer information skickas en vecka innan provet.

Helsingfors: Centralhandelskammare, Alvar Aallon katu 5c, 00100 Helsingfors

Tammerfors: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, 33100 Tammerfors


Deltagaravgiften är 240 € och anmälan till provet är bindande. Vänligen kontrollera att du får ett bekräftelsemeddelande angående din anmälan. Om du inte får ett sådant meddelande, är det möjligt att din anmälan inte har lyckats.  

Det är möjligt att omboka deltagandet avgiftsfritt en gång till nästa provtillfälle. Om du önskar att omboka deltagandet bör du meddela oss senast en vecka före provdatumet. Efter detta är ombokning möjligt endast med läkarintyg. Proven utförs i lokaler som tillhandahålls av Centralhandelskammaren. Det är inte möjligt att utföra provet på distans.

Om du är förhindrad att delta i provet på grund av sjukdom (bör bevisas med ett läkarintyg), är det också möjligt att annullera anmälan. För annullering debiterar vi en serviceavgift på 30 €. Resten av deltagaravgiften återbetalas. Vi rekommenderar dock primärt att deltagandet ombokas till nästa provtillfälle.

Om du har problem med anmälan eller behöver mer information, vänligen kontakta oss: kokeet@chamber.fi

Eventuella begäran om specialarrangemang bör vara Centralhandelskammaren tillhanda senast två veckor före provdagen.

Lagstiftningen, litteratur och studie- & examenssvarstekniken

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov fastställer en förteckning över den lagstiftning, rekommenderad litteratur och det övriga materialet senast två månader före provdagen.

JANUARI-JUNI 2024 EXAMEN

Frågorna i fastighetsmäklarprovet och provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare baserar sig på författningar som finns i förteckningen samt god förmedlingssed och hyressed. I provet bör man också hantera grunderna i fastighetsvärdering. Förteckningen över litteratur är en rekommendation. Genom att läsa rekommenderat material får man en god uppfattning om provets centrala innehållet, men det är dock inte obligatoriskt att läsa alla verk.

Bekanta dig också med nämnds anvisningar om studie- och examenssvarstekniken.

Tidigare AHM-prov anordnade av Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov samt bedömningsgrunderna till dessa finner du nedan. Proven samt bedömningsgrunderna publicerades fram till 2021. Från och med 2021 publiceras varken proven eller bedömningsgrunderna.

Från och med 2021 innefattar proven huvudsakligen flervalsfrågor.

Tilläggsinformation

– identitetsbevis med foto
– skrivredskap, lagbok/lagböcker, (räknare, mellanmål, mediciner, öronproppar)

9.00 Anmälningen börjar (bara i Helsingfors)
9.40 (ca) Inträde i salarna
10.00 (ca) Examensprovet börjar
10.45 Förseningstiden går ut, nya examensdeltagare släpps inte längre in i salen
11.00 Den som avstår från att avlägga provet får avlägsna sig
14.00– Examensprovet avslutas, AHM-examensprovet fyra timmar och AFM-examensprovet fem timmar efter att provet i fråga har inletts i respektive sal (tidpunkterna meddelas särskilt för varje sal)

Ytterkläderna lämnas i garderoben i aulan. Lyssna noggrant på övervakarens anvisningar.

Då du efter namnuppropet går och sätter dig på din plats får du endast ha med dig

– skrivredskap (inte papper; arrangören tillhandahåller svarspapper) och räknare
– mellanmål
– lagböcker eller utskrifter som enbart innehåller författningsmaterial (provprestationen underkänns om övrigt material används; man kan låta granska materialet före provet börjar och materialet granskas senast då examensdeltagaren avlägsnar sig från provtillfället)
– eventuella mediciner, öronproppar

Alla behövliga papper finns färdigt utdelade på borden. Egna svars- eller konceptpapper är inte tillåtna. Uppgiftspapperen får vändas då övervakaren ger lov till det och samtidigt meddelar att provet har börjat.

Läs noggrant anvisningarna på uppgiftspapperen. Anteckna tydligt ditt namn på vart och ett av svarspapperen. Även om en fråga lämnas obesvarad ska du lämna in ett papper med ditt namn och numret på frågan.

Då du avlägsnar dig från salen ska du lägga varje svar (också de blanka) i den hög längst fram i salen som är försedd med frågans nummer. Då du lämnar in svaren ska du ta med dig allt material från din egen plats och hämta det författningsmaterial som du använt vid provet till övervakaren för att granskas.

Alla examensdeltagare informeras per brev om examensresultaten. Dessutom publiceras en förteckning över de godkända examensdeltagarna på Centralhandelskammarens webbplats på adressen kauppakamari.fi.

Tidigare AHM-examina

Tilläggsinformation

kiinteistö

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov

Jurist Erika Leino
Assistent Tanja Hellman

+358 9 4242 6200