Vientiasiakirjapalvelu uudistettiin – Suomi digitalisoinnin kärjessä 

Keskuskauppakamarin  kansainvälisen kaupan asiantuntija  Hannele Visuri.

Kauppakamarit ovat uudistaneet suomalaisille vientiyrityksille tärkeän  asiakirjapalvelun yhdessä  strategia-, design- ja teknologiayritys  Reaktorin kanssa. Täysin uusi digitaalinen palvelu on  ollut  vientiyritysten käytössä  maaliskuusta 2020  lähtien.  Uudistuksen jälkeen Suomi on Euroopan  kärjessä vientiasiakirjojen digitalisoinnissa ja palvelun toimivuudessa, arvioivat kauppakamarin palvelua käyttäneet  yritykset. 

Kauppakamarit  sujuvoittavat yritysten vientiprosesseja myöntämällä  vientiasiakirjoja, joita kohdemaan viranomaiset, rahoituslaitokset tai kauppakumppanit edellyttävät.  Kauppakamarit esimerkiksi  myöntävät  alkuperätodistuksia tai  vahvistavat  kauppalaskuja  ja  muita asiakirjoja.  Keskeisiä vientimaita,  jotka näitä asiakirjoja vaativat,  ovat muun muassa Venäjä, Kiina ja Saudi-Arabia.

”Vientiprosessien hallinta on vientiyritystemme kilpailuvaltteja,  ja toimivat digitaaliset  asiakirjapalvelut tukevat  sitä”, korostaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.

Hänen mukaansa kauppakamarit ovat vahvasti sitoutuneet edistämään yritysten vientiponnisteluita, joten vientiasiakirjapalvelun uudistaminen on osa määrätietoista ja pitkäjänteistä  työtämme.  

Tavoitteena sataprosenttinen digitaalinen hakuprosessi 

”Suomessa  vientiyritykset ovat voineet jo vuodesta 2012 hakea vientiasiakirjoja  sähköisesti  kauppakamarien palvelusta”, muistuttaa Keskuskauppakamarin  kansainvälisen kaupan asiantuntija  Hannele Visuri.

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi sähköisesti haettavien asiakirjojen määrä on noussut lähelle 100%.

Maailmalle vientiasiakirjat kulkevat vielä paperisena, mutta hakuprosessin  sähköistyminen on tuonut tehokkuutta, kun papereita ei tarvitse kuljetella edestakaisin kauppakamarien ja  yritysten  välillä. Visurin mukaan palvelu on nopeuttanut asiakirjojen hyväksyntää ja tuonut joustoa kiireellisiin  tilanteisiin. 

“Toivottavasti tulevaisuudessa  kauppakamarin  vientiasiakirjat voitaisiin käsitellä digitaalisesti kohdemaissa.  Kauppakamareilla on hyvät valmiudet pysyä jatkossakin digitalisaation kärjessä tehostaen  asiakirjaprosesseja entisestään ”, Visuri sanoo. 

Reaktor toi uudenlaisen projektimallin 

Tämä vaativa projekti tehtiin alusta  alkaen uudenlaisessa ja erittäin tiiviissä  asiantuntijayhteistyössä  keskeisten vientiyritysten, kauppakamarin asiantuntijoiden ja  Reaktorin IT-ammattilaisten kanssa, korostaa Kauppakamarin tietohallintopäällikkö Max  Moiseev.  

“Projektin ja uudistuksen perustana on ollut  asiakaslähtöinen ketterä kehitys yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa. Myös tietoturva-asiat ja moderni arkkitehtuuri ovat olleet kehitystiimin osaamisen  keskiössä.  Projekti toteutettiin tiiviinä yhteistyönä, ja kiitos sen sujuvuudesta kuuluu koko tiimille”, sanoo Reaktorin  ohjelmistoarkkitehti Pasi Eronen. 

Sekä Kauppakamarit että Reaktor ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyön ja projektin lopputuloksiin. Reaktorin partneri Peter Lindberg kiittää Kauppakamareiden johtoa näkemyksellisyydestä.

“Vaikka hankkeessa oli kyse Suomen viennin kannalta kriittisestä järjestelmästä, he uskalsivat luottaa meihin ja pääsimme teknisen ratkaisun lisäksi luomaan uuden palvelun aidosti käyttäjille, yhdessä heidän kanssaan. Molemmat yritykset kokevat velvollisuudekseen toimivan tietoyhteiskunnan kehittämisen ja sitä kautta tekemisessä oli alusta alkaen tiukan fokuksen lisäksi mahtava yhteinen intohimo”, sanoo Lindberg.

”Uusi digitaalinen vientiasiakirjapalvelu voi olla myös yksi uusi vientituote Suomelle. Avoimen ja erittäin tietoturvallisen arkkitehtuurin päälle voi jatkossa rakentaa entistä joustavampia palveluita yrityskentän tueksi ehkä jopa EU:n laajuisesti”, Moiseev kertoo.

Tutustu palveluun osoitteessa https://vientiasiakirjat.fi

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Digitalisaatio, Hannele Visuri