Vastuullisuus

Me uskomme, että vastuullisuuskysymysten huomioonottaminen tarjoaa yrityksille selkeän kilpailuedun. Maailma muuttuu ja vastuullinen yritys varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset ja tarttuu vastuullisuuden tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Keskuskauppakamari haluaa osaltaan varmistaa, että suomalaiset yritykset ovat vastuullisuuden suunnannäyttäjiä koko maailmassa.

Yritysvastuu on olennainen osa liiketoimintaa niin strategisella, operatiivisella kuin arvojen tasoilla. Yritysvastuu on yhdistelmä tavoitteita, tekoja ja viestintää. Vastuullinen yritys ottaa toiminnassaan huomioon vaikutuksensa ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Vastuullinen yritys on kilpailukykyinen edelläkävijä.

Keskuskauppakamari yritysten vastuullisuuskumppanina

Tarjoamme yrityksille ratkaisuja ja palveluita, joilla yritys voi tehokkaasti kehittää omaa vastuullisuutta ja siten myös kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla. Toimimme yritysten vastuullisuuskumppanina ja luomme vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus

Keskuskauppakamarin järjestämä Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus sisältää sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta ja tarjoaa työkaluja vastuullisuuden johtamiseen liiketoiminnassa. Ohjelmassa pureudutaan strategisen yritysvastuun, ilmastovastuun ja ihmisoikeusvastuun kysymyksiin sekä vastullisuutta tukeviin toimintoihin.

Suuri yritysvastuupäivä

Keskuskauppakamarin Suuri yritysvastuupäivä on ajankohtaisseminaari, jossa käsitellään vastuullisuuden merkitystä yritystoiminnassa. 

Hiilijalanjälki laskettu -merkki

Hiilijalanjälki laskettu -merkki osoittaa organisaation aloittaneen ilmastotyönsä laskemalla oman toimintansa päästöt kansainvälisen GHG-protokollan avulla.

Ilmastositoumus

Tee Ilmastositoumus ja laadi tiekartta päästöjen vähentämiseksi. Sitoutumisesta voit kertoa Keskuskauppakamarin myöntämällä Ilmastositoumus-tunnuksella. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

Ihmisoikeussitoumus

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.

Ilmoituskanava

Kerää arvokasta tietoa yrityksesi toiminnasta – Ilmoituskanava on osa riskienhallintaa. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yritykselläsi on mahdollisuus saada tietoa mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Koulutukset ja valmennukset

Keskuskauppakamari tarjoaa monipuolista koulutusta yritysten vastuullisuustyön tueksi. Tutustu vaihtoehtoihin!

Keskuskauppakamarin tietosuojaseloste löytyy täältä.