Vuoden vastuullisuusteko

Vuoden vastuullisuusteko 2022 on Vaatelaastari – Paikkaamisen vallankumous

Vuoden vastuullisuusteko -finalistien keskuudesta voittaja valittiin yleisöäänestyksellä. Finalistit esiteltiin ja äänestys alkoi tällä sivulla 7.11.2022 ja päättyi 16.11.2022. Vuoden vastuullisuusteko palkittiin Keskuskauppakamarin järjestämässä Suuressa yritysvastuupäivässä 16.11.2022.

Toista kertaa järjestettävän kilpailun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yritysten tekemästä vastuullisuustyöstä ja nostaa esille niin pieniä kuin suuriakin vaikuttavia vastuullisuustekoja.

Finalisti 1

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy – Uudelleenkäytön ympäristösäästöt näkyviksi

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta uudelleenkäytöllä. Jotta tavoitteen toteutumista voidaan seurata, Kierrätyskeskuksessa tehdään kiertotalouslaskentaa eli lasketaan vuosittain uudelleenkäytöllä säästettyjen luonnonvarojen ja vältettyjen hiilidioksidipäästöjen määrä.

Kiertotalouslaskennan ansiosta toiminnan kehittämiseen on voitu ottaa euromääräisten mittareiden rinnalle myös toiminnan ympäristövaikutuksista kertovat luvut.

Vuodesta 1990 lähtien Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta on kulkenut noin 50 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön. Jos nämä tavarat olisi hankittu uutena, olisi niiden valmistuksessa kulunut noin 525 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Uudelleenkäyttöön ohjauksella vältettiin myös 139 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Laskettuja ympäristösäästöjä hyödynnetään asiakasviestinnässä. Asiakkaan kuittiin tulostuva luonnonvarasäästöluku on keino kertoa asiakkaillemme uudelleenkäytön vaikuttavuudesta ja kiittää heitä hyvästä valinnasta. Kierrätyskeskuksen sisäisen laskennan ansiosta kertyneen kattavan tietokannan avulla kiertotalouslaskentaa on mahdollista tarjota myös muille uudelleenkäyttötoimijoille. Kiertotalouslaskenta konkretisoi uudelleenkäytön ympäristöhyötyjä ja auttaa yrityksiä vastuullisuusraportoinnissa ja
-viestinnässä.

Finalisti2

Pirkanmaan Jätehuolto Oy – Biomylly: Biojätteistä BIG-biokaasua ja lannoitteita

Pirkanmaan Jätehuollon visiona on olla ympäristöhyödyn varmistamisen edelläkävijä, ympäristölle paras. Nokian Koukkujärven jätekeskukseen vuonna 2021 rakennettu biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitos, Biomylly, muuttaa jätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi, jotka kelpaavat luomutuotantoon. Laitos käsittelee 17 kunnan biojätteet sekä Nokian Veden jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet.

Tavoitteena on biokaasun maksimaalinen käyttö liikennepolttoaineena, jolloin saavutetaan myös suurin ilmastohyöty. Biolaitoksen BIG-Biokaasu on energiana uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Biokaasu tuotetaan paikallisesti oman seudun biojätteistä, mutta sitä voi tankata halki Suomen. Laskentatavasta riippuen biokaasun käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % bensiiniin tai dieseliin verrattuna. Biomyllyn vuosittain tuottamalla biokaasulla ajaisi 1000 kertaa maapallon ympäri.

Biojätteen mädätysprosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste sekä biomassasta jäljelle jäävä mädäte voidaan hyödyntää lannoitteena ja multana maanparannuksessa. Näin biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan kiertoon.

Yhdellä 2 kilon biojätepussilla voi tuottaa biokaasua 4 kilometrin ajoon henkilöautolla ja yhden biojätepussin sisältämillä ravinteilla kasvatetaan rukiit 400-grammaiseen ruisleipään.

Finalisti 3

Vaatelaastari – Paikkaamisen vallankumous!

Korjaaminen on aito ekoteko. Kolmessa vuodessa yli puoli miljoonaa tekstiiliä ja vaatetta on korjattu FabPatch Vaatelaastarin avulla. Se on suomalaisten äitien innovaatio, hankaamalla kiinnitettävä korjauspaikka, jonka avulla tekstiilien käyttöiän jatkaminen onnistuu missä ja milloin tahansa, helposti, tyylikkäästi ja vastuullisesti.

FabPatch Vaatelaastari on kehitetty, jotta kuluttajilla olisi helppo, nopea ja vastuullinen tapa korjata vaatteitaan ja tekstiilejään. Vaatelaastari vähentää korjaamisen esteitä, jotka ovat tutkitusti korjaamisen vaikeus (taitojen puute) ja korjauspalveluiden saavutettavuus sekä niiden suhteellisen korkea kustannus.

Helppona DIY-tuotteena Vaatelaastari mahdollistaa kuluttajille omien tuotteidensa korjaamisen, jolloin heistä tulee tärkeä osa kiertotalouden ja kestävämmän kulutuksen ekosysteemiä. Kuluttajista tulee tuottajakuluttajia (consumer to prosumer), joka kannustaa ja inspiroi heitä tuotteen käyttöiän pidentämiseen ja täten kulutuksen kohtuullistamiseen ja päästöjen sekä luontokadon vähentämiseen.

FabPach Vaatelaastarin toiminta on vastuullista ja tuotteet suunnitellaan ja tehdään Suomessa. Tuotannossa hyödynnetään jatkuvasti uusia, ekologisesti kestäviä ja vastuullisia materiaaleja sitä mukaa kun niitä kaupallistetaan ja tuodaan myös pienten yritysten saataville. Tuotantoketjuissa käytetään mahdollisuuksien mukaan pientoimijoita.

Kilpailun finalistit valitsee Keskuskauppakamarin riippumaton vastuullisuuslautakunta

Vaikuttavimpien tekojen esiseulonnan jälkeen Keskuskauppakamarin riippumaton vastuullisuuslautakunta valitsee Vuoden vastuullisuusteko -kilpailun finaaliin enintään kolme vaikuttavimmaksi valitsemaansa vastuullisuustekoa. Kilpailun tavoitteena on löytää vastuullisuustekoja, jotka ovat esimerkillisiä ja osoittavat ennakkoluulotonta ajattelua ja vahvaa tahtoa ratkaisuihin. Tarkoitus ei ole verrata eri yritysten vastuullisuutta tai asettaa yrityksiä paremmuusjärjestykseen, vaan innostaa yrityksiä jakamaan vastuullisia toimintatapoja keskenään. Vuoden vastuullisuusteko -finalistit ovat tekoja, jotka

  1. edistävät vaikuttavasti yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (kriteeri 1);
  2. ovat innovatiivisia ja oivaltavia tuotteita, palveluita tai ratkaisuja (kriteeri 2); ja
  3. ovat tuottaneet positiivisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja/tai yhteiskuntaan (kriteeri 3).

RadioMedia ry palkitsee Vuoden vastuullisuusteko 2022 -voittajan Tietoiskulla

”Yhteiskunnalliset ja yritysvastuuviestit ovat elämämme tärkeimpiä viestejä. Me välitämme viestisi suoraan suomalaisten korvien väliin. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.”
– Juhana Häkkinen, RadioMedia ry

Voittaja palkitaan RadioMedian Tietoiskulla, jolloin voittajan viesti tavoittaa päivän aikana yli miljoona +18-vuotiasta suomalaista. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen!

Keskuskauppakamarin Suuri yritysvastuupäivä on vuosittainen ajankohtaisfoorumi, jossa käsitellään vastuullisuuden merkitystä yritystoiminnassa. Seuraava Suuri yritysvastuupäivä järjestetään 15.11.2023, Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, päättäjille, vastuullisuusjohtajille, vastuullisuusasiantuntijoille, yritysten ja organisaatioiden vastuullisuusasioista kiinnostuneille sekä brändi- ja viestintävastaaville.


Lisätietoja: https://kauppakamari.fi/tapahtumat/suuri-yritysvastuupaiva-2023/

Kilpailun yhteistyökumppanina toimii Planet Company.