Liikenne 12 -suunnitelma – poukkoilusta palvelutasolupaukseksi

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Piia Karjalainen. Kuva: Elmo Eklund.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, nk. Liikenne 12 -päivitystyön. Tämä suunnitelma on työkalu, jonka tehtävänä on tuoda liikennepolitiikkaan kaivattua yhteistä näkemystä ja pitkäjänteisyyttä. Työn tueksi asetettavan parlamentaarisen työryhmän on tarkoitus varmistaa näiden tavoitteiden toteutuminen.

Yleisesti voi todeta, että Liikenne 12 -prosessi on vienyt liikennejärjestelmän ohjausta hyvään suuntaan. Rahoituksen tempoilevuus ja puute näyttää kuitenkin olevan ikuisuusongelma, joskin hallitusohjelman mukaiset budjettiriihessä tehdyt päätökset väylien korjausvelan poistoon suunnatusta rahoituksesta ja kehittämisinvestoinneista ovat askel oikeaan suuntaan. Pitkässä juoksussa Liikenne 12 -suunnitelma ei kuitenkaan toimi aitona lupauksena liikennejärjestelmän palvelutasosta, johon yritykset ja kansalaiset voisivat odotuksiaan ja päätöksiään perustaa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä halutaan tehdä vuonna 2021 hyväksytyn suunnitelman pohjalta, mutta toimintaympäristössä tapahtuneet massiiviset muutokset huomioiden. Kriittisimpinä tarkastelukohteina tässä on mainittu huoltovarmuusnäkökohtien korostuminen ja parempi varautuminen erilaisiin muutos- ja häiriötilanteisiin. Yhteydet Norjaan ja Ruotsiin ja tarve tiiviimpään yhteistyöhön läntisten naapuriemme kanssa korostuvat aiheellisesti. Tärkeää olisi myös huomioida Suomeen kohdistuvat teollisuuden ja energiatuotannon investointilupaukset ja niiden tarpeet ja vaikutukset liikenneverkolle.

Liikenne 12 -suunnitelmasta tulee kehittää työkalu, joka toimii palvelutasolupauksena sijoittumis- ja investointipäätöksiä tekeville toimijoille. Myös Liikenne 12 -työtä ja hallitusohjelmassa luvattua teollisuuspoliittista strategiaa tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä, jotta horisontissa olevien puhtaan energian ja muiden tulevaisuusinvestointien vaikutukset liikenteeseen, kuljetuksiin ja kansainväliseen saavutettavuuteemme tulevat huomioiduksi. LVM on tuonut esiin aidon halunsa viedä Liikenne 12 -prosessia eteenpäin yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ja nyt onkin elinkeinoelämän aika olla aktiivisesti mukana kertomassa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Suunnitelma, hyväkin sellainen, on pelkkä suuntaa antava dokumentti, ilman varmuutta sen toteutukseen tarvittavasta rahoituksesta. Tämän vuoksi liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistus on saatava toteutettua rivakassa aikataulussa, jotta viimeistään ensi hallituskaudella Liikenne 12 -suunnitelman sitovuutta pystytään merkittävästi parantamaan. Tavoitteena tulee olla järjestelmä, joka parantaa liikenteeltä kerättävien verojen ja maksujen, ja liikennejärjestelmän ylläpidon, kehittämisen ja palvelujen rahoituksen kohtaantoa ja antaa uskottavan palvelutasolupauksen. Poikkoilevuus rahoituksessa heikentää valtion luotettavuutta yhteistyökumppanina yritysten, kansalaisten ja kuntien suuntaan, vaikka taustalla olisikin aito halu tehdä asioita yhteisen näkemyksen pohjalta.

Kategoriat:Liikenne, Piia Karjalainen