Alueiden kilpailukyky 2011

Alueiden kilpailukyky -selvitys 2011

Kauppakamarit kehittävät yritysten toimintaedellytyksiä ja alueiden kilpailukykyä.
Alueiden kilpailukyky 2011-selvitykseen on koottu alueiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa. Kehittämiskohteiden lisäksi selvityksessä tuodaan esille myös alueiden vahvuuksia ja
erilaistavia tekijöitä.