Vasikointia vai välittämistä

Vasikointia vai välittämistä – ilmoituskanavat vahvistavat vastuullista organisaatiokulttuuria

Ilmoituskanavat, joilla pyritään selvittämään organisaatioissa tapahtuvia
väärinkäytöksiä, ovat tulossa EU-direktiivin myötä pakollisiksi. Velvollisuus
koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita.

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781