Pyydä ennakkolausuntoa

Jos yritys haluaa varmistaa menettelynsä asianmukaisuuden, se voi pyytää elintarvikemarkkinointilautakunnalta ennakkolausuntoa. Samalla on annettava riittävä ja tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi.
Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti.

Elintarvikemarkkinointilautakunta käsittelee ennakkolausuntopyynnön nopealla aikataululla. Olethan kuitenkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä lautakuntaan, jotta lautakunta voi varautua lausuntopyyntöösi. Ennakkolausunto annetaan kirjallisesti ja se on luottamuksellinen.

Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenille ennakkolausuntomaksu on 1 290 euroa ja muille hinta on 2 680 euroa. Ennakkolausuntopyyntö lähetetään lautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen elma@chamber.fi.

Ohjeita ennakkolausuntopyynnön laatimiseen:

  • Voit tehdä lausuntopyynnön vapaamuotoisesti.
  • Kerro lausuntopyynnössä, millaista markkinointia suunnittelet.
  • Mahdolliset kuvat ja tekstiluonnokset on hyvä liittää lausuntopyynnön oheen.
  • Kerro, missä medioissa ja mihin aikaan aiot julkaista markkinointiasi.
  • Kerro markkinoinnin kohderyhmä.

Lisätietoja

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236