Pyydä lausuntoa

Pyydä lausuntoa elinkeinotoiminnassa tehdyn toimenpiteen hyvän liiketavan mukaisuudesta tai sopimattomuudesta.

Lausunnon pyytäminen ja siihen vastaaminen

Hakemuksen ja vastauksen liiketapalautakunnalle voi tehdä valmiita lomakkeita hyödyntäen.

Ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen:

  • Hakijoita voi olla yksi tai useampia. Lausuntoa voi pyytää yksittäinen elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö.

  • Hakemuksen ja vastauksen voi laatia myös englannin kielellä.

  • Hakemuksen ja vastaajan vastauksen pituus ei tulisi olla yli 10-15 sivua ilman erityisiä perusteita. Kirjasinkoon ja rivivälin on oltava sellaisia, että teksti on luettavaa.

  • Liitä kuitti lausuntomaksun maksamisesta hakemuksen oheen.

Täytetty lomake toimitetaan postitse osoitteella:

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta
PL 1000
00101 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen men(at)chamber.fi.

Lausuntomaksu

Liiketapalautakunnan lausuntomaksu on 2200 euroa.

Maksu maksetaan Keskuskauppakamarin tilille FI05 2001 3800 4677 96. Mainitse maksun viestitiedoissa ”liiketapalautakunnan maksu”.

Jos useampi yritys yhdessä pyytää lausuntoa, maksu voidaan jakaa yritysten kesken. Lausuntomaksua ei palauteta, vaikka lausuntopyyntö mahdollisesti peruutettaisiin.

Lausunnon julkistamislupamaksu on 500 euroa.