Pyydä lausuntoa

Lausuntopyynnön voi tehdä yksityishenkilö, elinkeinonharjoittaja tai muu yhteisö tai viranomainen.

Elinkeinonharjoittajan tekemä lausuntopyyntö on maksullinen (2 680 euroa).

Lausuntopyyntö tehdään sähköisesti alla olevalla lomakkeella.

Lausuntopyynnössä on ilmoitettava

 1. lausunnonpyytäjän nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite;
 2. minkä tuotteen markkinointia lausuntopyyntö koskee;
 3. missä mediassa markkinointi on julkaistu;
 4. markkinoijan nimi; ja
 5. perustelu, miksi lausuntoa pyydetään.

Lausuntopyynnön liitteeksi on mahdollisuuksien mukaan liitettävä lausuntopyynnön kohteena oleva markkinointimateriaali.

Lausuntopyynnön saatuaan lautakunta tutkii, ottaako se asian käsiteltäväkseen. Jos asia otetaan käsiteltäväksi, lautakunta varaa asianosaiselle mahdollisuus antaa vastaus asiassa. Vastauksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Asianosaista kuultuaan lautakunta antaa asiassa lausunnon. Lautakunnan lausunto on julkinen, ellei lautakunta erityisestä syystä päätä olla julkaisematta lausuntoa.

Lausuntopyyntö elintarvikemarkkinointilautakunnalle

 • Mainoksen yksilöinti

 • Liitä mainos lausuntopyyntöösi. Jos kyseessä on verkkosivulla oleva mainos, ota ystävällisesti koko sivusta kuvakaappaus ja tallenna se PDF-muodossa.
  Pudota tiedostot tähän tai
  Sallitut tiedostotyypit: jpg, jpeg, png, gif, pdf, mp4, mp3, wav, heif, hevc, zip, rar, Max. tiedoston koko: 125 MB.
  • Lautakunta ei käsittele lausuntopyyntöä, jos markkinointimateriaali on julkaistu yli kolme kuukautta ennen lausuntopyynnön toimittamista lautakunnalle.
   PP slash KK slash VVVV