Schemat för kommande digitala provet är: 28.10.2021 (AFM), 10.11.2021 (AFM) och 8.12.2021 (AFM och AHM).

Anmälningsvillkor och avbokning av deltagande

Schemat för kommande digitala provet är: 28.10.2021 (AFM), 10.11.2021 (AFM) och 8.12.2021 (AFM och AHM). Provet börjar klockan 9.00.

Digitala prov anordnas i Helsingfors, och 8.12.2021 också i Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

28.10.2021 Helsingfors
Amanda, Eteläesplanadi 8, 00130 Helsingfors

10.11.2021 Helsingfors
Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsingfors

8.12.2021 Helsingfors
Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsingfors

8.12.2021 Tammerfors
Meddelas senare

8.12.2021 Åbo
Scandic Atrium, Eerikinkatu 28-30, 20100 Åbo

8.12.2021 Uleåborg
Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17, 90100 UleåborgAnmälningstiden för 28.10.2021 AFM-provet börjar 21.9.2021 kl. 9:00 och slutar 20.10.2021 kl. 16.15.

Anmälningstiden för 10.11.2021 AFM-provet börjar 21.9.2021 kl. 9:00 och slutar 3.11.2021 kl. 16.15.

Anmälningstiden för 8.12.2021 AFM-provet börjar 21.9.2021 kl. 9:00 och slutar 1.12.2021 kl. 16.15.

Deltagaravgiften är 240 €. Anmälan till provet är bindande. Det är möjligt att omboka deltagandet avgiftsfritt en gång till nästa mäklarprovtillfälle. Om du önskar omboka deltagandet bör du meddela oss senast en vecka före provdatum. Efter detta är ombokning möjligt endast med läkarintyg.

Om du är förhindrad att delta till provet på grund av sjukdom (bör bevisas med ett läkarintyg), är det också möjligt att annullera anmälan. För annullering debiterar vi en serviceavgift på 30 €. Resten av deltagaravgiften ska återbetalas. Vi rekommenderar dock primärt att deltagandet ska ombokas till nästa provtillfälle.

Om du har problem med anmälan eller behöver mer information, vänligen kontakta oss: kokeet@chamber.fi

Lagstiftningen, litteratur och studie- & examenssvarstekniken

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov fastställer en förteckning över den lagstiftning, rekommenderad litteratur och det övriga materialet senast två månader före provdagen.

Augusti-december examen

Frågorna i fastighetsmäklarprovet och provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare baserar sig på författningar som finns i förteckningen samt god förmedlingssed och hyressed. I provet bör man också hantera grunderna i fastighetsvärdering. Förteckningen över litteratur är en rekommendation. Genom att läsa rekommenderat material får man en god uppfattning om provets centrala innehållet, men det är dock inte obligatoriskt att läsa alla verk.

Bekanta dig också med nämnds anvisningar om studie- och examenssvarstekniken.

Tidigare AFM-prov anordnade av Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov samt bedömningsgrunderna till dessa finner du nedan. Proven samt bedömningsgrunderna publicerades fram till 2021. Från och med 2021 publiceras varken proven eller bedömningsgrunderna.

Från och med 2021 innefattar proven huvudsakligen flervalsfrågor.

Tilläggsinformation

– identitetsbevis med foto
– skrivredskap, lagbok/lagböcker, (räknare, mellanmål, mediciner, öronproppar)

9.00 Anmälningen börjar (bara i Helsingfors)
9.40 (ca) Inträde i salarna
10.00 (ca) Examensprovet börjar
10.45 Förseningstiden går ut, nya examensdeltagare släpps inte längre in i salen
11.00 Den som avstår från att avlägga provet får avlägsna sig
14.00– Examensprovet avslutas, AHM-examensprovet fyra timmar och AFM-examensprovet fem timmar efter att provet i fråga har inletts i respektive sal (tidpunkterna meddelas särskilt för varje sal)

Ytterkläderna lämnas i garderoben i aulan. Lyssna noggrant på övervakarens anvisningar.

Då du efter namnuppropet går och sätter dig på din plats får du endast ha med dig

– skrivredskap (inte papper; arrangören tillhandahåller svarspapper) och räknare
– mellanmål
– lagböcker eller utskrifter som enbart innehåller författningsmaterial (provprestationen underkänns om övrigt material används; man kan låta granska materialet före provet börjar och materialet granskas senast då examensdeltagaren avlägsnar sig från provtillfället)
– eventuella mediciner, öronproppar

Alla behövliga papper finns färdigt utdelade på borden. Egna svars- eller konceptpapper är inte tillåtna. Uppgiftspapperen får vändas då övervakaren ger lov till det och samtidigt meddelar att provet har börjat.

Läs noggrant anvisningarna på uppgiftspapperen. Anteckna tydligt ditt namn på vart och ett av svarspapperen. Även om en fråga lämnas obesvarad ska du lämna in ett papper med ditt namn och numret på frågan.

Då du avlägsnar dig från salen ska du lägga varje svar (också de blanka) i den hög längst fram i salen som är försedd med frågans nummer. Då du lämnar in svaren ska du ta med dig allt material från din egen plats och hämta det författningsmaterial som du använt vid provet till övervakaren för att granskas.

Alla examensdeltagare informeras per brev om examensresultaten. Dessutom publiceras en förteckning över de godkända examensdeltagarna på Centralhandelskammarens webbplats på adressen kauppakamari.fi.

Tidigare AFM-examina

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation fås från Centralhandelskammaren
Jurist Kristoffer Stockus
Assistent Tiina Salmi

Telefon 09 4242 6200
kokeet(at)chamber.fi