Exportprocesser

Vi påskyndar olika företags export- och importprocesser samt riskhantering i form av utrikeshandelsdokument, certifikat, kontraktsmodeller, anvisningar och rekommendationer.

Smidig handel med handelsprocesser

Handelskamrarna erbjuder olika tjänster och verktyg för att effektivera internationella handelsprocesser och utveckla riskhantering. Inom internationell handel är det viktigt att handel, kontrakt, fakturering, leverans och betalningar fungerar smidigt utan förseningar eller extra kostnader. En ineffektivt hanterad handelsprocess kan stå sig dyrt.