ATA carnet-tulldokument 

ATA carnet är ett internationellt tulldokument som gör det möjligt att exportera varor tull- och skattefritt till länder som anslutit sig till avtalet för högst ett år. Vid behov kan en förlängning av ATA carneten beviljas. Här lönar det sig att kontrollera ärendet med handelskammaren. 

Förkortningen ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) anger att det gäller tillfällig export av varor. 

ATA carnet möjliggör tillfällig export av 

  • kommersiella varuprover, 
  • proffsverktyg och 
  • utställningsvaror. 

Som exempel kan nämnas datorer, verktyg, fotoutrustning, musikinstrument, maskiner, smycken, kläder, medicinsk utrustning och konstverk. ATA carnet kan inte användas när varor exporteras för bearbetning eller reparation, eller för varor som förbrukas under transporten eller distribueras till kunder. 

Handelskamrarna i vart och ett av de länder som anslutit sig till avtalet utfärdar ATA carnet och bildar en garantiring för tullavgifter. I Finland ansvarar Centralhandelskammaren för tullavgifter på varor som exporteras eller importeras med carneter. 

Läs mer om hur du använder och ansöker om ATA carnet 

Ansvarig expert   

Hatanpää Anne

Anne Hatanpää

Yhteyspäällikkö

+358 50 320 9539