Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon jatkuva edistäminen työpaikoilla välttämätöntä

Monet työnantajat haluavat Pride-viikon aikana ottaa kantaa sen puolesta, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat heille tärkeitä. Vaikka teema korostuu näin Pride-viikon aikana, on tärkeää, ettei yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla rajoittuisi vain yhteen viikkoon, vaan sen tulisi olla osa yrityksen tai yhteisön jokapäiväistä toimintaa.

”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä on ennen kaikkea kyse pitkäjänteisestä toiminnasta, jota edistetään koko työyhteisön voimin. Keskuskauppakamarilla olemme pitäneet tärkeänä sitä, että meille ovat tervetulleita kaikki hakijat taustoista, iästä, sukupuolesta ja eri kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmistä riippumatta”, sanoo Keskuskauppakamarin talous- ja hallintojohtaja Yvonne Backas.

Backaksen mukaan sillä, että yritys sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen ei ainoastaan paranneta työympäristön ilmapiiriä, vaan lisätään myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta.

“Samalla varmistetaan se, että työntekijät voivat tuntea olonsa arvostetuksi”, Backas sanoo.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat entistä tärkeämpiä arvoja, jotka korostuvat entisestään, kun pohditaan organisaatioiden houkuttelevuutta laajemman osaajajoukon silmissä ja siinä kun organisaatiot pohtivat sitä, miten voivat omalta osalta vaikuttaa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

”Työyhteisössä kaikilla pitäisi olla turvallinen olo olla ja työskennellä. Tämä edellyttää sitä, että jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa yhdenvertaisuustyöhön ja tasa-arvoon sitoutuminen näkyisi konkreettisina tekoina. Kannustamme siihen, että jokainen yritys ja organisaatio pohtisi, miten voisi arjessaan edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa”, toteaa Backas. 

Yvonne Backas

Talous- ja hallintojohtaja

+358 50 382 1045

Kategoriat:Työelämä, Yvonne Backas