Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistukselle tarvitaan aikalisä

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Ammatillista koulutusta ja sen rahoitusta tulee tarkastella ja ohjata yhtenä kokonaisuutena. Työikäisten osaamistarpeet eivät saa jäädä oppivelvollisten jalkoihin, sillä jatkuvan oppimisen tarve koskettaa kaikkia työikäisiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallituskauden loppumetreillä merkittävän toisen asteen uudistuksen. Käytännössä uudistus koskettaa ammatillista koulutusta, jonka rahoitusta ollaan jakamassa kahtia ja yhden rahoitusmallin sijaan jatkossa olisi kaksi rahoitusmallia. Kiirehtimisen sijaan tarvitaan ensin yhteinen kokonaisnäkemys siitä, mitä muutoksia nykytilaan tarvitaan.

Hallitus on sitoutunut tietoperustaiseen päätöksentekoon. Silti nyt ollaan tekemässä uudistusta vailla riittävää tietopohjaa. Esimerkiksi nykyisen rahoitusmallin ohjausvaikutuksista ja kustannusseurannasta tarvitaan tarkempaa ja pitkäaikaisempaa seurantatietoa. Lisäksi on selvitettävä paremmin valmistelussa olevien muutosten vaikutuksia jatkuvan oppimisen rahoitukseen. Koulutuksen kehittämisen tulee perustua arviointitietoon.

Jatkuvan oppimisen edellytyksiä ei pidä heikentää

Ammatillinen koulutus tarjoaa ratkaisuja osaajapulaan. Työelämän muutos koskettaa kaikkia työikäisiä ja jatkuvan oppimisen tarve on kasvava. Suurin osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä – ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot – muodostavat kokonaisuuden, jota täytyy myös jatkossa kehittää tästä lähtökohdasta. Yli 20-vuotiaiden mahdollisuuksia oman osaamisensa uudistamiseen ja päivittämiseen ei pidä heikentää. Tämä tulee olemaan nyt lausuntokierroksella olevien ammatillista koulutusta koskevien esitysten seurannaisvaikutus. Rahoituksen kohdentamisessa tulee tunnistaa kasvava tarve jatkuvalle oppimiselle.

Vetoamme hallitukseen – kiirehtimisen sijaan tarvitaan nyt valmistelulle lisää aikaa. Valmistelun pohjaksi tarvitaan riittävä tietopohja sekä kattavampi kokonaisnäkemys ammatillisen koulutuksen eri tehtävien tasapainosta ja muutoksien tarpeesta. Ammatillisen koulutuksen tulee tulevaisuudessa vastata nykyistä paremmin sekä koko työikäisen väestön että eri toimialojen osaamistarpeisiin.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
johtava asiantuntija Mirja Hannula

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL
hallituksen puheenjohtaja Antti Loukola

Keskuskauppakamari
johtava asiantuntija Mikko Valtonen

Kirkon työmarkkinalaitos
neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Koulutusjohtaja Nina Lahtinen

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK
koulutusjohtaja Susanna Aro

Sivistystyönantajat
elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode

Suomen Yrittäjät
koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen

Kategoriat:Politiikka, Mikko Valtonen