Arvioi riskit oikein ja menesty kehittyvillä markkinoilla

Kehittyvät markkinat tarjoavat useita liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Uusia tuotteita ja palveluita tarvitaan väestön tulotason noustessa ja yhteiskunnan kehittyessä. Yritysten on hyvä arvioida markkinoiden mahdollisuudet ja riskit mahdollisimman tarkasti menestyäkseen kehittyvillä markkinoilla.

Keskuskauppakamarin yhteyspäällikkö Anne Hatanpää.

Kehittyvillä markkinoilla tarkoitetaan maita, joissa keskimääräiset tulot asukasta kohden ovat alhaisempia kuin kehittyneissä maissa. Talous kasvaa nopeasti, markkinat ovat epävakaat ja pääomamarkkinat ovat vähemmän kehittyneet kuin kehittyneissä maissa. Kehittyvät maat ovat usein käyneet läpi nopeita muutoksia talouden kasvun vauhdittamiseksi ja pääomamarkkinoiden rakentamiseksi. Kehittyvät maat tarjoavat useita liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka etsivät uusia markkinoilta ja haluavat kasvaa. Kehittyviä maita ovat monet Aasian, Afrikan ja Lähi-idän maat sekä osa Latinalaisen Amerikan ja Euroopan maista.

Liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla

Kun kehittymättömistä tai vähemmän kehittyneistä maista tulee entistä kehittyneempiä talouksia, tarjoavat ne uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, joita suomalaistenkin yritysten on hyvä tutkia. Kun köyhyys vähenee ja uusia kuluttajaluokkia kehittyy, tarvitaan uusia tuotteita ja palveluita tyydyttämään kuluttajien kasvavia tarpeita.

Yrityksen on syytä tutustua paikalliseen kulttuuriin, markkinoihin ja liiketoimintaympäristöön perin pohjiin välttääkseen sudenkuopat suunnitellessaan toiminnan aloittamista tai laajentamista kehittyvillä markkinoilla. Kun yritys onnistuu tarjoamaan oikeita tuotteita strategisesti oikein valituille markkinoille, voi se odottaa liikevaihtonsa ja markkinaosuutensa kasvavan. Menestyminen vaatii kuitenkin myös, että tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa onnistuttu ja että oikea asiakunta on saatu kiinnostumaan tarjonnasta. Kehittyvät markkinat antavat yrityksille usein myös mahdoll­isuuden innovoida muita markkinoita edullisemmin.

Riskienhallintaan kannattaa sijoittaa ajoissa

Yritykset kohtaavat usein monenlaisia haasteita uudessa liiketoimintaympäristössä. Korruptio on usein ongelma, ja houkutus säätää kauppaa rajoittavia lakeja on suuri. Taloudellinen infrastruktuuri on heikko. Omaisuuden suoja kaipaa parannuksia. Poliittinen ja oikeudellinen järjestelmä sekä rahoitusjärjestelmä ovat kehittymässä.

Yritykset, jotka toimivat pääasiassa vain EU:n sisämarkkinoilla, saattavat helposti unohtaa, että EU:n ulkopuolella yritys kohtaa mitä erilaisimpia haasteita, jotka saattavat liittyä muun muassa lainsäädännön puuttumiseen. Kaupalliset, poliittiset ja tavaroihin liittyvät vahinkoriskit on syytä käydä läpi ennen kauppasopimuksen solmimista, jolloin lasku on todennäköisesti pienempi kuin ongelmatilanteessa. Jo oikean maksutavan tai yleisten Incoterms 2020 -toimituslausekkeen valinta vähentää tai poistaa useita kaupankäyntiin liittyviä riskejä. Kun tiedot liikkuvat sähköisessä ympäristössä, on muistettava myös kyber-uhat ja varautuminen niihin.

Tenderit vaativat yrityksiltä erityistä tarkkuutta. Tenderin esittäjän oikeellisuus on hyvä tarkistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tenderien tutkimisessa yrityksiltä vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Yritysten on syytä tarkistaa, onko taho, joka pyytää tarjousta ja joka esiintyy valtiollisena organisaationa, todella sellainen. Usein hallituksen ja eri järjestöjen viralliset tenderit ovat julkisia, ja niihin liittyvien prosessien jatkokäsittely on esitetty hallituksen ja järjestöjen nettisivustoilla, mutta niitäkin kannattaa tutkia huolella.

Valmistautuneena ja rohkeasti kehittyville markkinoille

Kun yritys arvioi tarkasti ja oikein riskit ja liiketoimintamahdollisuutensa, sillä on hyvä mahdollisuus menestyä kehittyvillä markkinoilla. Sama koskee sijoittajia, jotka etsivät tuottoja näiltä markkinoilta.