Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta suositus pitkäkestoisten sopimusten päättämisehdoista ja niiden kohtuullisuudesta

mainonnan-eettinen-neuvosto
Paula Paloranta, Pääsihteeri (markkinointioikeudelliset asiat ja elintarvikeketjun kauppatapalautakunta). Kuva: Roni Rekomaa

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on antanut suosituksen elintarviketeollisuuden ja tuottajan pitkäkestoisten sopimusten päättämisehdoista sekä niiden kohtuullisuudesta. Lautakunta kiinnittää huomiota sopimusten päättämisehtojen selkeyteen: sopimuksen irtisanominen ja purkaminen ovat eri asioita. Lautakunta korostaa, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen pääasiallinen päättämistapa on irtisanominen.

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on selvittänyt elintarviketeollisuuden ja tuottajan välisiä sopimusehtoja vuosina 2023 ja 2024. Yhteensä viisitoista elintarviketeollisuusalan toimijaa on toimittanut lautakunnalle sopimusehtonsa. Lautakunta on 17.6.2024 antanut suosituksen pitkäkestoisten sopimusten päättämisehdoista ja niiden kohtuullisuudesta.

Lautakunnalle toimitetuissa sopimuksissa on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta selkeät sopimuksen päättämisehdot. Tietyissä sopimuksissa ei kuitenkaan ole selvästi eroteltu, tarkoitetaanko päättämisellä sopimuksen irtisanomista vai purkamista. Lisäksi joissakin sopimuksissa on verrattain lyhyt irtisanomisaika.

Lautakunta suosittaa elintarvikeketjun toimijoille, että ne kiinnittävät huomiota pitkäkestoisten sopimusten päättämisehtojensa selkeyteen, irtisanomisajan pituuteen ja muutoinkin ehtojen kohtuullisuuteen sopimuksen heikomman osapuolen kannalta.

“Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen ovat eri asioita. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen pääasiallinen päättämistapa on irtisanominen”, muistuttaa Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja Veikko Vahtera.

Lautakunta toteaa suosituksessaan, että kun sopimus on irtisanottu, se loppuu sovitun irtisanomisajan jälkeen. Purkaminen puolestaan on sopimuksen poikkeuksellinen päättämistapa. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa, että sopimussuhde lopetetaan välittömin oikeusvaikutuksin. Jotta sopimus voidaan purkaa, se edellyttää aina olennaista sopimusrikkomusta.

Lautakunta kiinnittää toimijoiden huomiota myös riidanratkaisulausekkeen kohtuullisuuteen. Välityslauseke esimerkiksi pientuottajan ja teollisuusyrityksen välisessä sopimuksessa saattaa tietyin edellytyksin olla kohtuuton, jos välityslauseke kuluriskin vuoksi käytännössä estää pientuottajaa hakemasta oikeussuojaa.

Lue koko suositus: Annetut suositukset – Keskuskauppakamari 

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on itsesääntelytoimielin, joka edistää hyvää kauppatapaa elintarvikealalla. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. 

Lisätietoja: 
yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera 
Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja 
+358 50 585 9045 

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236

Kategoriat:Lautakunnat, Paula Paloranta