EU:n kauppakamari: Suomen ensi vuoden haasteet kotimaisessa kysynnässä ja työvoimapulassa

Eurooppalaisten kauppakamareiden yhteenliittymä Eurochambresin kysely luotaa yritysten odotuksia vuodelle 2020. Suurimpia haasteita suomalaisyrityksissä odotetaan olevan kotimainen kysyntätilanne (56 prosenttia), pula osaavasta työvoimasta (46 prosenttia) ja työvoimakustannusten korkea taso (37 prosenttia). Samassa kyselyssä noin 31 prosenttia suomalaisyrityksistä odottaa liiketoiminnan kehittyvän suotuisasti vuonna 2020, 48 prosentilla odottaa tilanteen pysyvät ennallaan ja 21 prosenttia odottaa tilanteensa heikentyvän.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Roni Rekomaa.

Eurochambresin kyselyssä tiedusteltiin yritysten odotuksia vuodelle 2020. Kysymykset käsittelivät suurimpia haasteita, kansallisen myynnin kehitystä, viennin näkymiä, työllisyyskehitystä, investointien kehitystä sekä liiketoiminnan kehittymistä.

”Omat, kotikutoiset pulmamme ovatkin itse asiassa Euroopan laajuisia haasteita. Myös Euroopan tasolla suurimmat haasteet vuodelle 2020 olivat kotimainen kysyntätilanne, osaavan työvoiman puute sekä työvoimakustannusten korkea taso”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Kotamäki summaa.

”Suomen kannalta on varsin huolestuttavaa, että jälleen osaavan työvoiman saatavuus koettiin keskeiseksi ongelmaksi ympäri Eurooppaa. Tästä seuraa, ettei Euroopan sisäinen maahanmuutto todennäköisesti merkittävästi tule auttamaan Suomen pulaa osaavista käsipareista”, Kotamäki sanoo.

Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös yritysten odotuksia kansallisesta myynnistä. Tulosten mukaan Suomessa odotukset kansallisesta myynnistä ovat heikentyneet viime vuodesta. Silti myynnin kasvua ennakoivia yrityksiä on 23,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin myynnin vähentymistä odottavia.

”Samanlaista trendiä seuraavat kyselyn muutkin kohdat – vienti, työllisyys, investoinnit sekä yritysluottamus. Positiivisesti vastaavien yritysten aiempaa pienempi osuus johtuu todennäköisesti talouskasvun hidastumisesta vuonna 2020”, Kotamäki sanoo.

Ennustelaitosten ennusteissa Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan noin prosentin verran vuosina 2019 ja 2020. Kotamäen mukaan tilanne voisi olla huonompikin.

”Talouskasvu on hidastumaan päin – tämä viesti tulee nyt joka puolelta. On kuitenkin muistettava, että Euroopassa positiivista kehitystä vuodelle 2020 odottavien yritysten osuus on toistaiseksi suurempi kuin negatiivista kehitystä odottavien yritysten osuus. Ei siis kannata vielä heittää kirvestä kaivoon”, Kotamäki sanoo.

”Hyvä uutinen vientivetoisen Suomen yrityksille on se, että monissa Euroopan maissa yritykset tuntuvat uskovan kotimaisen myynnin kohtalaiseen kehitykseen. Kenties siinä huomiossa piilee mahdollisuus suomalaisille vientiyrityksillekin”, Kotamäki pohtii.

Eurochambresin kysely tehtiin syyskuussa 2019. Kyselyyn vastasi liki 53 000 yritystä Euroopan 28 eri maasta. Suomessa vastaajia oli noin 700.