Hallituksiin löytyy päteviä naisia

Valmistelemme parhaillaan vuotuista naisjohtajaselvitystämme, joka kattaa kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat ja johtoryhmät. Selvitys on tarkoitus julkistaa 20.11.2018. Viime vuoden selvityksen otsikkokin ”Ennätysmäärä naisjohtajia pörssiyhtiöissä” kertoo tähänastisesta suotuisasta kehityksestä, johon on päästy ilman kiintiöitä. Toivottavasti voimme marraskuussa julkistaa hyviä uutisia siitä, kuinka moni nainen on edennyt pörssiyhtiöiden johtoryhmiin ja ennen kaikkea liiketoimintajohtoon.

Pörssiyhtiöiden hallituksissa on nyt 29 prosenttia naisia, suurissa yhtiöissä peräti 34 prosenttia. Kansainvälisesti verrattuna huippulukujen taustalla on elinkeinoelämän itsesääntely, pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi, jossa sukupuolijakaumaa on käsitelty jo vuodesta 2003 lukien. Hallinnointikoodin mukaan pörssiyhtiön hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Jos näin ei ole, yhtiön on annettava asiasta julkinen perustelu.

Vuodesta 2017 lukien pörssiyhtiön on lisäksi pitänyt julkistaa hallituksen monimuotoisuuden periaatteet, jossa yhtiön on määriteltävä tavoitteet eri sukupuolten edustukselle hallituksessa. Jotkut suomalaiset pörssiyhtiöt ovat kokeneet teot helpommiksi kuin sanat. Joillakin yhtiöillä monimuotoisuusperiaatteet ovat vielä varsin vaatimattomia tai jopa puuttuvat, vaikka kyseisellä yhtiöllä saattaa olla merkittävä osuus naisia hallituksessa.

Ajoittain kuulee pohdittavan, että päteviä naisia on vaikea löytää hallitukseen ja siten samat naiset ovat monissa hallituksissa. Tosiasiassa pörssiyhtiöiden hallituspaikat eivät juurikaan kasaudu samoille henkilöille, sillä samalla henkilöllä on keskimäärin 1,2 hallituspaikkaa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Pörssiyhtiöissä hallituspaikkoja on 768, joista naisten osuus on 209 paikkaa. Paikat jakaantuvat 660 eri henkilölle, 172 naiselle ja 488 miehelle. Ylivoimaisella enemmistöllä hallituspaikkoja pörssiyhtiöissä on siis vain yksi.

Se, että päteviä naisia nykyään löytyy jo varsin hyvin, konkretisoitui itselleni hiljattain erittäin selvästi. Eräs yhtiö kyseli ideoita naisehdokkaista, joilla on tiettyä erityisosaamista. Ei tarvinnut kuin hetki tarkastella Keskuskauppakamarin jo neljättä kertaa järjestämän naisjohtajien mentorointiohjelmien osallistujalistoja, kun päteviä kandidaatteja kertyi runsaasti. Monella oli toivotun erityisosaamisen lisäksi toimitusjohtajakokemusta ja useimmilla myös ennestään kokemusta hallitustyöskentelystä. Naisjohtajaohjelmaamme on osallistunut jo 160 naisjohtajaa, ja mentoreina ovat toimineet suomalaiset huipputason johtajat. Olemme järjestäneet halukkaille myös hallitustyön sparrausta, jossa sparraajana ovat kokeneet hallitusjäsenet.

Nyt on se aika, kun kartoitetaan ensi kevään hallitusvalintojen kandidaatteja. Toivottavaa on, että yhtiöt ja niiden neuvonantajat katsovat totutun ehdokaspiirinsä ulkopuolelle. Osaavia ja kokeneita naisia on. Enää se selitys ei ole uskottava, että hallitus koostuu vain miehistä, kun sopivaa ja pätevää naista ei ole löytynyt.