Ilmastotoimet vievät kohti vähähiilistä taloutta

Vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. Kuva: Kimmo Penttinen.

YK:n pääsihteerin koolle kutsuma ilmastokokous keskustelee tänään New Yorkissa miten YK:n jäsenmaat voisivat tiukentaa päästövähennyssuunnitelmiaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että valtioiden ohella myös yrityskenttä osallistuu laajalla rintamalla päästövähennystalkoisiin. Keskuskauppakamari toteuttaa syksyllä koulutustilaisuuksien sarjan, joissa yrityksiä autetaan energiankulutuksessa ja kuljetuksissa syntyvien päästöjen laskemisessa ja vähentämisessä. Tavoitteena on, että päästövähennyksiin sitoutuvat yritykset saavuttavat hiilineutraaliuden vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

Viime perjantaina miljoonat ihmiset eri puolilla maapalloa osoittivat mieltään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Samana päivänä Saksan liittohallitus julkisti ilmastolakeja koskevat suunnitelmansa, jotka toteutuessaan merkitsevät päästökaupan laajentamista liikenteeseen ja rakentamiseen vuonna 2021.

Saksan liittohallitus varaa päästövähennysten edistämiseen kaikkiaan 54 miljardia euroa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Sen avulla tuetaan kivihiilen exit-suunnitelmia ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa, edistetään sähköautojen käyttöönottoa ja lisätään julkisen liikenteen rahoitusta. Lisäksi rahoituksen avulla tuetaan rakennusten energiatehokkuutta ja öljylämmityksestä luopumista kotitalouksissa.

Keskuskauppakamari pitää Saksan aloitteellisuutta tärkeänä viestinä muille EU-maille. Kansainvälinen energiatalous on lähestymässä tilannetta, jossa fossiilisia raaka-aineita koskevat investoinnit ovat muuttumassa riskialttiiksi. Ilmastopaineiden lisääntyessä ja fossiilisten tuotto-odotusten heikentyessä kiinnostus vähähiilisiin vaihtoehtoihin kasvaa kaikkialla maailmassa.

Politiikkatoimia ja ilmastovalintoja tehtäessä kannattaa suosia keinoja, joiden vaikutuksista eri toimialoihin on jo valmiiksi tietoa. Samalla tulisi käynnistää keskustelut miten fossiilitalouden hiipuminen vaikuttaa talouteen ja turvallisuuteen esimerkiksi Venäjän ja Lähi-Idän alueilla. Monet öljyntuottajamaat uhkaavat ajautua vakaviin vaikeuksiin, mikäli ne eivät monipuolista talouttaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Lisätietoja: