Kauppakamari rohkaisee yrityksiä Afrikan markkinoille

Keskuskauppakamari rohkaisee suomalaisia yrityksiä Afrikan kasvaville markkinoille perustamalla erillisen Afrikka-yritysverkoston. Yritysverkosto tarjoaa toimijoille ja asiantuntijoille kanavan vaihtaa tietoa ja kokemuksia Afrikan maiden mahdollisuuksista, kertoi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Kauppakamarin ja ulkoministeriön järjestämässä Afrikan markkinat -tilaisuudessa. Tilaisuuden avannut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari korosti Suomen haluavan lisätä kumppanuutta Afrikan maiden kanssa, missä yhteistyössä yritysten rooli on keskeinen. Johdonmukaiset toimet kauppasuhteiden kehittämiseksi Afrikan kanssa ovat tervetulleita, korosti ministeri Skinnari.

Kuva: Pixhill

Kauppakamari haluaa omalta osaltaan vauhdittaa Suomen kaupankäyntiä Afrikan kanssa. Mantereen markkinoille on tulossa 450 miljoonaa uutta työntekijää ja kuluttajaa vuoteen 2025 mennessä. Suomi on ollut aliedustettuna Afrikan markkinoilla muihin Pohjoismaihin verrattuna, muistuttaa Romakkaniemi.

”Toivomme, että Afrikka-verkostomme avulla pystymme karsimaan turhia ennakkoluuloja Afrikan markkinoiden vaikeudesta sekä vahvistamaan yritysten osaamista Afrikan markkinoiden erityispiirteistä. Samalla haluamme tukea Team Finland-kumppanien kuten ulkoministeriön, Business Finlandin, Finnveran ja Finnfundin arvokasta työtä näillä markkinoilla”, korostaa Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimii tällä hetkellä jo 17 kahdenvälistä kauppakamaria ja kauppayhdistystä Aasiasta Amerikkaan, joten Afrikka-verkoston perustaminen on luonteva askel kauppakamareiden verkostoyhteistyön kehittämisessä.

”Kukin Afrikan maa on oma markkinansa, mutta markkinoihin liittyy myös yhdenmukaisuuksia. Suomen osaamiselle energia- ja vesiteknologiassa sekä infrastruktuuri- ja ICT-asioissa sekä koulutuksessa riittää varmasti kysyntää. Asiantuntijoiden mukaan Afrikan erityispiirteet hallitsevat yritykset voivat tehdä markkinoilla myös taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa”, toteaa Romakkaniemi.

Myös Afrikan maiden intressissä on siirtyä perinteisestä kehitysavusta entistä laajemmin ja syvällisemmin normaaliin kaupankäyntiin myös Suomen kanssa.

Ministeri Skinnari: Hallitus kannustaa suomalaisia yrityksiä Afrikkaan

Suomi lisää kumppanuutta Afrikan maiden kanssa, todetaan tuoreessa hallitusohjelmassa. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari pitää tärkeänä, että myös yrityselämä hakee ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja kumppanuuksien vahvistamiseksi Afrikan maiden kanssa.

”Kauppakamarin aloite Afrikka-verkostosta täydentää hyvin ulkoministeriön ja sen edustustojen sekä Business Finlandin työtä Afrikassa”, sanoo ministeri Skinnari. Hän rohkaisee myös suomalaisia yrityksiä tarttumaan Afrikan kasvumarkkinoiden mahdollisuuksiin.