Kauppakamarikysely: Yritykset pessimistisinä – eivät usko hallituksen kykenevän tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä edistäviä toimia

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa

Lähes 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee, että hallitus ei kuuntele tarpeeksi yrityksiä ja elinkeinoelämää, kun se yrittää ratkoa koronapandemian entisestään lisäämiä ongelmia Suomen taloudelle. Sama määrä, lähes 80 prosenttia yrityksistä on hyvin pessimistisiä myös sen suhteen, että hallitus kykenisi tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

Kauppakamareiden kyselyyn vastasi yli 3000 yritystä kaikilta toimialoilta ympäri Suomen. Yksinyrittäjiä vastaajissa oli kahdeksan prosenttia, loput olivat työnantajayrityksiä. Kysely toteutettiin 2.9.2020.

”Taloudessa paljon on kiinni luottamuksesta. Jos yrityksissä valitettavasti nähdään, ettei hallitus pysty Suomen talouden tilannetta parantamaan, eivät ne myöskään investoi ja työllistä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan kyselyn tulos on vakava viesti myös siitä, että yhteiskunnan kaikkia voimia ei ole otettu käyttöön, kun ratkotaan ongelmia, joita koronapandemia on entisestään lisännyt.

”Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä. Yrityksillä ja elinkeinoelämällä on ratkaisuja työllisyyteen ja Suomen kilpailukykyyn liittyviin ongelmiin, niitä pitää hallituksenkin kuulla”, sanoo Romakkaniemi.

Yritykset näkevät, että koronakriisin entisestään kurjistamassa tilanteessa tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia. 75 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että paikallinen sopiminen parantaisi työllisyyttä ja kilpailukykyä ja 69 prosenttia koki, että verojen alentaminen auttaisi saamaan Suomen talouden nousuun. Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.

Yrityksiltä kysyttiin myös, minkä veron alentaminen olisi kaikista hyödyllisintä ajatellen työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn parantamista. 75 prosenttia nosti tärkeimmäksi keinoksi työn verotuksen alentamisen.

”Yritykset eivät siis kaipaa veronalennuksia suoraan itselleen vaan näkevät tehokkaimmaksi keinoksi ansiotuloverotuksen alentamisen. Työn verotuksen alentaminen kertautuu joka paikassa yhteiskunnassa, niin työntekijöiden ostovoimassa, tuotteiden hintojen halpenemisessa, yritysten hankintakustannuksissa kuin työllistämisessäkin”, Romakkaniemi sanoo.

Kyselyn mukaan yritysten odotukset työllisyyden tai liikevaihdon kehityksestä lähitulevaisuudessa ovat samalla tolalla kuin juhannuksen tienoilla.

”Vastausten positiivinen trendi on toistaiseksi katkennut, mutta toisaalta käännettä huonompaankaan ei ole havaittavissa. Tilanne on yhä vakava; noin kolme neljästä yrityksestä vastaa, että koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti yrityksen liikevaihtoon”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki summaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.9.2020. Kyselyyn vastasi 3145 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6 ja 23.6.

Liite:

Kyselyn taustatiedot ja tulokset

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Talous, Koronakriisi, Työllisyys, Mauri Kotamäki, Juho Romakkaniemi