Kauppakamarin vientijohtajakysely: Yritysten vientinäkymät kuluvalle vuodelle heikentyneet merkittävästi edellisvuodesta

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 17 prosenttia uskoi viennin laskevan kuluvan vuoden aikana joko jonkin verran tai merkittävästi. Vuoden 2023 alussa tehdyssä vientikyselyssä vastaava luku oli 13 prosenttia. Samalla joko merkittävään tai jonkinmoiseen kasvuun uskoneiden määrä laski selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Tuoreimmassa kyselyssä enää 48 prosenttia yrityksistä uskoi kasvuun, kun edellisvuoden kyselyssä vastaava luku oli 63 prosenttia.  

”Vientiyritysten tulevaisuuden näkymillä on merkittävä vaikutus Suomen kaltaiselle maalle, jonka talous on edelleenriippuvainen viennistä, onhan viennin osuus BKT:sta peräti 45 prosenttia. Vaikka maailmantalouden taantuma vaikuttaa yritysten vientinäkymiin, tässä kyselyssä korostuu, että vientiä ja tavaratoimituksia vaikeuttavat poliittiset lakot ovat entisestään heikentäneet yritysten vientinäkymiä tämän vuoden osalta”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. 

Yrityksiltä kysyttiin kolme tärkeintä asiaa, jotka heikentävät niiden vientinäkymiä. Suurimmiksi vientiin heikentävästi vaikuttaviksi tekijöiksi yritykset osoittivat heikentyneen kysynnän (86 prosenttia), logistiset häiriöt (43 prosenttia) ja taantuvan maailmantalouden (36 prosenttia). Samalla neljännes yrityksistä kokee kilpailun vaikeutuneen EU:n sisämarkkinoilla lisääntyneiden valtiontukien vuoksi.

”Vientiyritykset tarvitsevat vakautta ja mahdollisuutta ylläpitää asiakkailleen luotettavan yhteistyökumppanin mainetta. Maailmantalous alkaa toivottavasti tänä vuonna elpyä ja siten kysyntä myös kasvaa. Vientiyrityksemme ovat joutuneet sopeutumaan viime vuodet erilaisiin kansainvälisiin haasteisiin. Olisi tärkeätä, etteivät ne törmää kotimaassa esteisiin, joilla hidastetaan mahdollisuuksia päästä kasvuun jälleen kiinni”, toteaa Pohjanheimo. 

Yritykset kertovat kyselyssä myös, että poliittisista lakoista johtuvat tavaratoimitusten viivästykset aiheuttavat mainehaittaa, joka voi johtaa sopimusten ja asiakkuuksien menettämiseen. Noin 90 prosenttia vientiyrityksistä kertoi käynnissä olevien lakkojen vaikuttavan yrityksen toimintaan. 

”Kolmatta viikkoa jatkuvat poliittiset lakot siirtävät vientiyritysten toimituksia huhtikuulle. Pitkä lakko ja tavarantoimitusruuhkien logistinen purku voivat merkitä kauppojen ja pahimmassa tapauksessa asiakkuuksien peruuntumisia, kun toimituslupaukset eivät pidä. Vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa ennakoitavuus ja luottamus sopimuskumppaneiden välillä ovat tärkeitä. Mainekolhuilla voidaan menettää kilpailuetua”, sanoo Pohjanheimo. 

Vientijohtajakysely tehtiin 12-15.3. ja siihen vastasi 81 vientiyritystä ympäri Suomen. Kolmasosa vastanneista yrityksistä työllistää yli 250 henkeä ja kolmasosa 50-249 henkeä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostite ja siihen pystyi vastaamaan vain kerran yritystä kohden.

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494

Kategoriat:Vienti, Päivi Pohjanheimo