Kauppakamarit vauhdittavat vientiä kansainvälisellä harjoittelijaohjelmalla

23.09.2020

Uusimmat

Keskuskauppakamari on käynnistänyt kansainvälisen harjoittelijaohjelman, jonka kautta suomalaiset opiskelijat pääsevät tutustumaan ympäri maailmaa toimiviin suomalaisiin vientiyrityksiin. Harjoittelu tehdään FinnChameissa, jotka ovat suomalaisia kauppakamareita tai kauppakiltoja viidellä eri mantereella. Keskuskauppakamari koordinoi ja alueelliset kauppakamarit valitsevat ja lähettävät suomalaisharjoittelijat FinnCham-toimipisteisiin. 

Työharjoittelu FinnChamissa on osa kauppakamarien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia siirtyä jouhevasti työelämään ja työskentelemään kansainvälisissä työyhteisöissä.  

”Harjoittelijat saavat kokemusta kansainvälisestä työstä ja mahdollisuuden verkottua sekä suomalaisten että kohdemaiden yritysten kanssa. Tämän uskotaan lisäävän kiinnostusta Suomea ja suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan, kun harjoittelijat samalla toimivat Suomen brändilähettiläinä kohdemaissa”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden asiantuntija Jenni Isola.  

Kauppakamarit tukevat harjoittelijoita kuukausittaisella avustuksella, ja vastavuoroisesti harjoittelijat raportoivat takaisin omalle kotikunnalleen harjoittelupaikastaan. Samalla he inspiroivat kotipaikkakuntansa yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa kyseiseen maahan. 

”Harjoittelijat pääsevät oppimaan monia liiketoiminnassa tarpeellisia taitoja, kuten taloushallintoa, jäsenpalvelujen tuottamista, markkinatietousraporttien kirjoittamista sekä tilaisuuksien tuottamista”, Isola sanoo. 

Helsingin seudun kauppakamari tukee kuluvana vuonna kymmenen suomalaisen opiskelijan harjoittelua maailmalla. Harjoittelijoita on jo lähtenyt Lontooseen, Hong Kongiin ja Sao Pauloon. Yhdysvaltoihin on useita lähtijöitä heti, kun maan hallinto mahdollistaa jälleen opiskelijaviisumien haun.  

”FinnCham-kauppakamareiden verkosto maailmalla on hieno apu kansainvälistyville suomalaisille yrityksille. Näiden kauppakamareiden kautta erityisesti pk-yritykset saavat kullanarvoista tietoa kohdemaan markkinoista, businesskulttuurista ja apua tarjoavista asiantuntijoista”, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Marko Silen. 

Silenin mukaan harjoittelu ulkomaan kauppakamareissa tarjoaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden hankkia kokemusta ulkomailla työskentelystä. 

 ”Opiskelijat välittävät kokemuksiaan kohdemaista ja avaavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia, joista kauppakamari voi viestiä eteenpäin jäsenyrityksilleen”, Silen sanoo. 

Seuraava Helsingin seudun kauppakamarin harjoittelija suuntaa Dubaihin. Myös useat muut FinnChamit valmistelevat tällä hetkellä tilojaan ja toimintojaan soveltuviksi harjoittelijan vastaanottamiseen. 

Maailmalla suomalaisten yritysten tukena Keskuskauppakamarin koordinoimana toimii 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria viidellä eri manterella, jotka muodostavat laajan FinnCham-verkoston. Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa ja vahvistaa yritysten keskinäistä verkottumista ja kumppaniyhteistyötä kansainvälistymisessä. FinnChamit tarjoavat yrityksille paikallista apua vientimarkkinoiden haasteissa. Kauppakamarien toiminta perustuu pitkälti kussakin maassa muutaman vetäjän ja vapaaehtoisen toimijan aktiivisuuteen, ja siksi harjoittelijat ovat erittäin tervetullut lisäresurssi. 

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Jenni Isola