Keskuskauppakamari: Hallituksen arvioitava uudelleen kansallisen koronatodistuksen tarve

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa

Keskuskauppakamarin mielestä hallituksen pitäisi alkaa välittömästi valmistella kansallisen, digitaalisen koronatodistuksen käyttöönottoa. Koronatodistus olisi tarpeellinen palveluiden ja tapahtumien suunniteltua nopeampaan avaamiseen turvallisesti sekä välttämättömään työmatkailun. Toistaiseksi hallitus on katsonut tarpeelliseksi vain EU:n yhteisen digitaalisen koronatodistuksen käyttöönoton.

”EU:n digitaalisen vihreän todistuksen tarkka käyttöönotto on vielä hämärän peitossa. Omalla vastaavalla järjestelmällä saisimme luotettavan todistuksen väliaikaisiin kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvassa matkustamisessa ja erityisesti kolmansiin maihin vientimarkkinoille”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan kansallinen koronatodistus vaikuttaisi keskeisesti myös siihen, miten nopeasti Suomesta on mahdollista palauttaa lento- ja meriliikennereittejä muihin maihin.

”Tällä on merkitystä siihen, kuinka etunojassa voimme hyötyä koronan jälkeen kasvavasta globaalista kysynnästä ja Suomen menestyksestä maailman markkinoilla. Tällä on suora yhteys työpaikkoihin, talouskasvuumme ja verotuloihin”, Romakkaniemi sanoo.

Todistus oleellinen pahiten kärsineiden matkailun ja palveluiden elpymiseksi

Koronatodistuksen käyttöönotto on oleellista myös koronaepidemiasta pahiten kärsineiden kotimaisten palveluiden elpymiseksi sekä matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

”Koronatodistus on jo otettu tai sen käyttöönottoa suunnitellaan Suomen naapurimaissa. Mikäli Suomi jättäisi vastaavan mahdollisuuden toteuttamatta, voisi se tarkoittaa, että kansainväliset suurtapahtumat ja tapahtumaturismi suuntaisivat niihin maihin, joissa tapahtumia voidaan varmuudella toteuttaa turvallisesti alkavan kesän sekä myös ensi syksyn ja talven aikana”, Romakkaniemi sanoo.

Perusoikeuksien toteutumista on punnittava monelta kannalta

Koronatodistuksen käyttöönotossa on sanottu olevan ongelmia perustuslain turvaaman yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Romakkaniemen mukaan perusoikeudet toteutuisivat jopa paremmin, kun koronatodistus olisi käytössä.

”Pandemian oloissa on perusteltua tehdä yhteiskunnassa laajoja rajoitus- ja sulkutoimia. Yhtä aikaa on kuitenkin yhtä perusteltua yksilöiden perusoikeuksien maksimaaliseksi toteutumiseksi sekä sääntelyn tarkkarajaisuuden ja välttämättömyyden näkökulmasta tehdä niihin poikkeuksia. Poikkeukset edellyttäisivät, että voidaan riittävän luotettavasti osoittaa, että ne eivät yksilöiden kohdalla päde. Tämä voidaan varmentaa esimerkiksi koronatodistuksella”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi myös muistuttaa, että rokottamattoman olisi mahdollisuus saada vihreä todistus negatiivisella testituloksella, se ei olisi ketään poissulkeva.

”Lisäksi on punnittava perusoikeuksien toteutumista suhteessa oikeuteen työhön, elinkeinon harjoittamiseen sekä omaisuuden suojaan. Jos ja kun koronatodistuksen avulla pystytään palveluja avaamaan aikaisemmassa vaiheessa, turvataan oikeutta työhön ja elinkeinotoimintaan sekä estetään yritysten ja työpaikkojen pysyviä menetyksiä”, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamari ehdottaa, että lopullisessa muistiossaan valtioneuvosto:

1)      Arvioi pikaisesti uudelleen päätöksensä koronatodistuksen kansallisesta käytöstä ja hyödyntää sitä palveluiden ja tapahtumien suunniteltua nopeampaan avaamiseen turvallisesti

2)      Ohjeistaa viranomaisia seuraamaan verrokkimaidemme mukaisia käytäntöjä muualla laajalti käytössä olevien pikatestien käyttöönottamiseksi nopeasti

3)      Mahdollistaa covid19 -testauksen julkisella sektorilla myös matkustamista ja koronatodistusta varten kohtuullista maksua vastaan.

Keskuskauppakamarin lausunto kokonaisuudessaan.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Talous, Politiikka, Koronakriisi, Juho Romakkaniemi