Keskuskauppakamari kehysriihestä: Suomalaisten turvallisuus menee kaiken muun edelle – julkisen talouden iso kuva kuitenkin unohdettiin 

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari antaa hallitukselle kiitosta välttämättömistä lisäpanostuksista maanpuolustukseen, rajaturvallisuuteen, kyberturvallisuuteen sekä ukrainalaisten auttamiseksi sodan jaloissa. Lisäksi tiederahoituksen turvaaminen ja TKI-panostukset toivotetaan tervetulleeksi. Keskuskauppakamari kuitenkin muistuttaa, että pysyvä menotaso on edelleen huolestuttavalla tasolla, eikä talouden rakenteita uudistettu vieläkään.

”Nämä lisäpanostukset Venäjän aloittaman sodan myötä ovat välttämättömiä ja ymmärrämme, että ne jätetään poikkeuksellisesti laskematta kehykseen. Suomalaisten turvallisuus menee kaiken muun edelle”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 
 
Keskuskauppakamarin mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaa vauhdittava T&K-verokannustin ja tiederahoituksen turvaaminen ovat kasvun kannalta tärkeitä päätöksiä. 
 
”Panostukset yritysten TKI-toimintaan ja tiederahoituksen turvaaminen ovat viisaita päätöksiä, sillä innovaatiot ja tuottavuuden parantaminen ovat kasvun kannalta olennaisia asioita. On hyvä, että TKI-verokannustin on mukana työkalupakissa yritysten TKI-panostuksia tukemassa. Verokannustin tulisi säätää yksityiskohdiltaan sellaiseksi, että sen soveltaminen on yrityksille hallinnollisesti mahdollisimman helppoa”, sanoo Romakkaniemi.  

Isot säästöt liikennehankkeista ja rakenneuudistusten siirtäminen saavat Keskuskauppakamarilta moitteita  

”Liikenne- ja viestintäministeriön leikkaukset eivät tee hyvää muutenkin rapautuvalle infralle. Liikenneinvestoinneista säästämisen sijaan hallituksen tulisi toteuttaa säästöjä tuovia rakenneuudistuksia, jotka kannustavat työntekoon. Positiivista on kuitenkin, että investointien luvituksia nopeutettiin. Vihreää siirtymää on perusteltua vauhdittaa”, Romakkaniemi sanoo. 

Keskuskauppakamari muistuttaa, että pysyvä menotaso on kuitenkin yhä edelleen huolestuttavalla tasolla, eikä julkisen talouden suurta kuvaa tulisi unohtaa.   
 
”Velkaantuminen jatkuu sietämättömän korkealla tasolla yli kehyskauden. Sovitut säästöt eivät juuri velkaantumista hillitse. Tämä johtuu siitä, että kasvua ja säästöjä tuovat rakenneuudistukset ovat jääneet tekemättä. Sota nostaa entisestään energian hintoja, yritysten ja kotitalouksien kustannukset ovat nousseet ja inflaatio luo paineita korkojen nostamiselle. Valtionvelan korkoriski on kasvanut ja samaan aikaan talouskasvun ennustetaan hidastuvan. Velkaantuminen ei ole vastuullista”, Romakkaniemi sanoo.  

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Talous, Juho Romakkaniemi