Keskuskauppakamari: Verot kilpailukykyiseksi ja investoinnit liikkeelle – kyse on suomalaisten työpaikoista

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Kimmo Penttinen
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Kimmo Penttinen

Verokantojen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja niiden tulee kannustaa yrityksiä tekemään investointeja. Yritysten investoinnit tuovat Suomeen työpaikkoja, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä.

”Suuri veroaste on yritysten investointihalukkuuteen vaikuttava asia. Jos yrityksissä nähdään, ettei hallitus pysty parantamaan Suomen talouden tilannetta, eivät ne myöskään investoi ja työllistä”, sanoo Romakkaniemi.

Kauppakamareiden kyselyyn vastanneista yli 3000 yrityksestä 69 prosenttia koki, että verojen alentaminen auttaisi saamaan Suomen talouden nousuun. 75 prosenttia nosti tärkeimmäksi keinoksi työn verotuksen alentamisen työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.

”Tuloveron alennuksen aiheuttamista laskennallisista verotulojen menetetyistä euroista palautuu lyhyellä aikavälillä dynaamisten vaikutusten myötä noin 30-50 prosenttia julkiseen talouteen takaisin. Tuloveronalennus vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä koko talouden hintoihin. Kaikissa kotitalouksien ja yritysten palveluiden ja myös tuotteiden hankinnoissa kotimaisen työn verokiila on iso komponentti. Työn verotuksen kohtuullistaminen tarkoittaa ostovoiman kasvua ja yritysten ulkoisten kustannusten laskua keskipitkällä aikavälillä – ja tätä ei yleensä oteta huomioon dynaamisia vaikutuksia arvioidessa. Siksi työn korkean verotuksen ja kireän progression keventäminen olisi ensiarvoisen tärkeää”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi muistuttaa, että ensi vuoden budjetti hillitsee valtion velkarahalla maksamalla kuntien apupaketilla kuntaverojen muutoin rajua nousupainetta, mutta ongelma siirtyy tuleville vuosille.

”Kunnallisvero on työn verottamista ja se on myrkkyä työnteon kannustimille”, Romakkaniemi sanoo.

Talouden elpymiseksi tarvitaan nopeita ja tehokkaita keinoja. Saksan ja Ruotsin valitsema veroelvytyksen tie ei ole ollut vaihtoehto Suomessa. Romakkaniemen mukaan suunta on väärä. Nyt on kyse suomalaisten työpaikoista.

Romakkaniemi kiittelee valtiovarainministeri Matti Vanhasta ja keskustaa siitä, että yritysten ja omistajien verotus ei tällä vaalikaudella kiristy. Suomen pitää olla maa, missä pitää olla mahdollisuudet yrittää ja investoida.

Budjettiriihen veropäätökset painottuvat energiaverotuksen muutoksiin. Keskuskauppakamari tukee vahvasti teollisuuden sähköveron alentamista EU-minimiin kerralla vuonna 2021.

”Energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen poistamiselle varattu neljän vuoden siirtymäaika on melko lyhyt. Yrityksille tulisi jäädä riittävästi aikaa investointeihin ja niihin tarvittavan rahoituksen hankkimiseen kestävällä tavalla. Pidempi siirtymäaika tukisi uudistuksella tavoitellun energiamuodon valintaa koskevan ohjaavan vaikutuksen saavuttamista mahdollisimman pienillä haittavaikutuksilla suomalaiselle teollisuudelle ja sen kansainväliselle kilpailukyvylle”, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää sanoo.

Romakkaniemi ja Kujanpää puhuivat Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä 17.9.2020. Tilaisuuteen osallistui yli 400 osallistujaa, joista noin 80 oli tilaisuudessa paikan päällä ja noin 350 osallistui etänä.

Liite:

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen puhe Suuressa Veropäivässä 17.9.2020

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Verotus, Emmiliina Kujanpää, Juho Romakkaniemi