Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus esillä Madridin ilmastokokouksessa

Keskuskauppakamarin lanseeraama Ilmastositoumus esitellään tällä viikolla päättyvässä Madridin ilmastokokouksessa. Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen osallistuu keskiviikkona 11.12. ilmastokokouksen yhteydessä järjestettävään oheistapahtumaan, jossa käsitellään yritysten mahdollisuuksia edistää kiertotalouden ja vähähiilisyyden tavoitteita.

Vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. Kuva: Kimmo Penttinen.

Yrjö-Koskinen toimii ilmastokokouksessa Euroopan kauppakamareiden kattojärjestön Eurochambresin delegaation jäsenenä. Eurochambresin energia- ja ympäristöpäällikkö Clemens Rosenmayr osallistuu panelistina keskusteluun, jossa esitellään elinkeinoelämän keinoja edistää resurssitehokkuuden ja vähähiilisyyden tavoitteita yhteiskunnassa. Keskuskauppakamarin aloitteesta käynnistetty Ilmastositoumus esitellään tässä yhteydessä.

Keskuskauppakamari on laatinut englanninkielisen esitteen Ilmastositoumuksen sisällöstä. Ilmastositoumuksen tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen päästövähennyksiä tarjoamalla niille käytännön ohjeita ja välineitä, joilla ne voivat tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 tai vuoteen 2040 mennessä.

Keskuskauppakamari rohkaisee suomalaisia yrityksiä selvittämään hiilijalanjälkensä ja leikkaamaan päästöjään kustannusten karsimiseksi ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Se järjesti syksyllä koulutustilaisuudet kaikkiaan kuudella paikkakunnalla, joihin osallistui yhteensä 65 yritysedustajaa. Koulutustilaisuudet saivat kiitettävää palautetta, ja niitä jatketaan ensi keväänä seitsemällä paikkakunnalla.

”Monet yritykset ovat viime aikoina törmänneet hiilijalanjälkeä koskeviin kysymyksiin tarjouspyyntöjen ja toimeksiantojen yhteydessä. Jatkossa on tärkeää, että ne kykenevät osoittamaan luotettavalla tavalla, miten ne aikovat pienentää päästöjään. Ilmastositoumus tarjoaa välineet tähän tarkoitukseen. Vastineeksi yritykset voivat käyttää Ilmastositoumus-tunnusta yritysmarkkinoinnissaan, jolla ne voivat viestiä tavoittelevansa hiilineutraaliutta seuraavan 15-20 vuoden aikana,” sanoo Yrjö-Koskinen.

Lisätietoja:

– Kiertotaloutta koskeva oheistapahtuma

– Ilmastositoumusta koskevat verkkosivut

– Päästövähennyskoulutukset keväällä 2020