Keskuskauppakamarin Romakkaniemi toivoo jokaisen puolueen olevan lähtökohtaisesti valmis hallitusvastuuseen

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toivoo jokaisen puolueen olevan lähtökohtaisesti valmis hallitusneuvotteluihin ja kantamaan hallitusvastuuta. Keskuskauppakamarista korostetaan, että tällä hallituskaudella ratkaistaan pitkälti Suomen tulevaisuus ja suunnan määrittää se, miten onnistutaan niillä keskeisillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat nostaa Suomen kasvavaksi ja kilpailukykyiseksi maaksi.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi toivoo, että jokainen puolue olisi lähtökohtaisesti valmis kantamaan hallitusvastuuta ja neuvottelemaan hallitustunnusteluihin Orpon johdolla lähtevän Kokoomuksen kanssa.

”Suomella on kaikki edellytykset rakentaa käynnissä olevalla vuosikymmenellä uusi versio menestystarinastaan ja palata pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi Ruotsin rinnalle. Se vaatii pragmaattisuutta ja leimakirveiden laskemista yhteisen hyvän nimissä”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan Suomen tulevaisuuden menestyksen ratkaisee onnistuminen niillä keskeisillä politiikan osa-alueille, jotka voivat nostaa Suomen kasvavaksi ja kilpailukykyiseksi yhteiskunnaksi.

”Keskeisessä roolissa on osaaminen, joka on Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kulmakivi. Tavoitteena tulee olla, että Suomessa on maailman osaavin kansa. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön vähentyminen ja yritysten kasvava osaajatarve ovat haasteita, joihin ei voida vastata ilman osaajien maahanmuuton kasvattamista”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi muistuttaa, että Suomessa riittää haasteita työmarkkinoilla.

”Erityisesti palkanmuodostuksen jäykkyys, työn tekemisen tarpeettoman huono kannattavuus ja tiukka ansiotuloverotus nähdään kansainvälisissä vertailuissa usein kilpailukykyä heikentävinä tekijöinä. Suomi on vientivetoinen maa globaalissa taloudessa, emme elä umpiossa. Poliittisia päätöksiä ja yhteiskunnan kehityksen suuntaa pitää tarkastella kansainvälisessä kontekstissa ja verrokkeina on käytettävä tärkeimpiä kilpailijamaitamme kuten esimerkiksi Ruotsia ja muita Pohjoismaita”, sanoo Romakkaniemi.

Romakkaniemi korostaa kilpailukyvyn merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen pohjana. Mitä kilpailukykyisempi maa on, sitä turvallisemmalla ja tuottoisammalla pohjalla on myös rahoitus.

”On ennen kaikkea kyse siitä, että Suomeen luodaan toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä. On itsestään selvää, että kilpailukyvyn ytimessä on vastuullinen, kestävä kasvu. Ilmastonmuutos ja luontokato on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa”, sanoo Romakkaniemi.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Osaaminen, Kilpailukyky