Keskuskauppakamarin Teppo Säkkisen laatima kanta EU:n 2040-ilmastotavoitteeseen hyväksyttiin – edellyttää mittavia investointeja 

Teppo Säkkinen, Keskuskauppakamari (oik.). Kuva: European Union, 2024 / lähde: EESC.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean hyväksyi täysistunnossaan 30.–31.5. Keskuskauppakamarin Teppo Säkkisen laatiman lausunnon EU:n 2040-ilmastotavoitteesta. 

EU:n 2040-tavoitteessa on kyse välietapista kohti jo aiemmin asetettua tavoitetta ilmastoneutraaliudesta vuonna 2050. Samalla se avaa keskustelun EU:n 2030-luvun ilmasto- ja energiapolitiikasta. 

Komitea tukee tieteeseen perustuvaa 90 prosentin päästövähennystavoitetta vuodelle 2040. Samalla komitea painottaa, että tavoite on vaativa ja edellyttää Euroopan teollisesta kilpailukyvystä ja oikeudenmukaisesta siirtymästä huolehtimista sekä kaikkien puhtaiden teknologioiden kustannustehokasta hyödyntämistä. 

”Komitea on nyt ensimmäinen EU-elin, jolla on kanta EU:n 2040-ilmastotavoitteeseen. Se on hyvä lähtökohta vaikuttaa uuden Euroopan parlamentin keskusteluun ja lainsäädäntöehdotuksen valmisteluun”, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen sanoo. 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää mittavia investointeja. Siksi komitea korostaa ennakoitavan ja johdonmukaisen sääntely-ympäristön, tutkimuksen ja tuotekehityksen, nopean luvituksen, rahoituksen saatavuuden ja osaavan työvoiman merkitystä.  

Vahva talous, energiaturvallisuus ja työpaikat osana tavoitetta 

2040-tavoitteen osana pitäisi komitean mielestä olla vahvan talouden ja Euroopan energiaturvallisuuden edistäminen sekä laadukkaiden työpaikkojen luominen. Tehokkaat päästövähennykset voisivat puolittaa EU:n riippuvuuden energian tuonnista. EU:n pitäisi myös vahvistaa puhtaiden teknologioiden vientiä. 

EU:n sähköntuotannon pitäisi olla päästötöntä ja lähes kaksinkertaistua vuoteen 2040 mennessä. Puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimivat energian siirtoverkot ovat ajuri päästövähennyksille muilla sektoreilla, kuten teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa. 

Komitea korostaa päästövähennysten ja fossiilisista polttoaineista irtautumisen ensisijaisuutta suhteessa biologisiin ja teknologisiin nieluihin niihin liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Hiilidioksidin talteenotolle ja metsien ja peltojen nielujen vahvistamiselle tarvitaan kannusteita. 

Komitea kehottaa EU:n komissiota keskittymään tällä kaudella hyväksytyn ilmasto- ja energialainsäädännön toimeenpanoon ja yritysten ja kotitalouksien tukemiseen uuteen sääntely-ympäristöön sopeutumisessa. Lisäksi komitean kanta sisältää useita ehdotuksia EU:n ilmasto-, energia- ja teollisuuspolitiikan suunnasta. 

”Suomen näkökulmasta on tärkeää, että komitea tunnistaa ydinvoiman ja biomateriaalien merkityksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, Säkkinen toteaa. 

Komitea painottaa myös ilmastodiplomatian tärkeyttä suhteessa muihin suuriin talouksiin, kuten Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Komitea huomauttaa, että Eurooppa lämpenee kaksi kertaa maailman keskiarvoa nopeammin, ja useisiin Euroopan alueisiin kohdistuu mittavia ilmastotuhoriskejä. Toimettomuuden hinta on oikea-aikaisia ja tehokkaita ilmastotoimia kalliimpi. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on EU:n neuvoa-antava elin, joka edustaa Euroopan järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa. Komitean kannat sovittavat yhteen elinkeinoelämän ja ammattiliittojen sekä muiden tahojen, kuten viljelijöiden, kuluttajien ja ympäristöjärjestöjen edustajien näkemyksiä. Säkkinen on komitean jäsen ja kuuluu työnantajaryhmään. 

Lue Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto EU:n 2040-ilmastotavoitteesta tästä (englanniksi)

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:EU, Ilmasto, Teppo Säkkinen