Keskuskauppakamarin uusi Ilmoituskanava-palvelu on väylä kertoa väärinkäytöksistä anonyymisti

Keskuskauppakamari on lanseerannut uuden Ilmoituskanava-palvelun, joka tarjoaa yrityksen henkilöstölle ja sidosryhmille väylän tehdä anonyymisti ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Kanava on luotettava ja kustannustehokas tapa kerätä arvokasta tietoa, jonka avulla organisaatio voi välttää yllättäviä sudenkuoppia.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi lokakuussa 2019 whistleblowing-direktiivin, joka on saatettava kansallisesti voimaan vuonna 2021. Direktiivi edellyttää, että mm. vähintään 50 henkilöä työllistävät tai liikevaihdoltaan 10 miljoonaa euroa ylittävät yritykset ottavat käyttöönsä kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta.

Direktiivin tarkoitus on suojella väärinkäytösten paljastajaa, jonka vuoksi ilmoitukset tehdään aina anonyymisti. Kanavan kautta yritys ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoittajalle. Ilmoituskanava-palvelun avulla yritys täyttää direktiivin vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen.

Ilmoituksia käsittelevät vain yrityksen valtuuttamat henkilöt. Keskuskauppakamarin johtajan Stina Wikbergin mukaan luottamuksellisen väylän avulla yritys pääsee ajoissa puuttumaan epäkohtiin, joista voisi olla haittaa yrityksen toiminnalle.

”Väärinkäytökset voivat paljastuessaan vahingoittaa mielikuvaa yrityksen toiminnasta ja aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia sekä mainehaittaa. Siksi yritysjohdon onkin tärkeää kerätä tietoa väärinkäytöksistä mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta organisaation toimintaa voidaan tehokkaasti ja ripeästi muuttaa sekä viestiä toimista ulospäin”, Wikberg sanoo.

Yrityksen nykyisen henkilöstön lisäksi pilliin voivat puhaltaa osakkeenomistajat, alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät sekä mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat. Myös entisillä työntekijöillä ja työnhakijoilla on mahdollisuus ilmoituksen tekemiseen. Halutessaan yritys voi laajentaa kanavan käyttöä ja mahdollistaa ilmoitusten tekemisen suuremmalle yleisölle.

Wikbergin mukaan Ilmoituskanavan käytöstä hyötyvät yrityksessä kaikki osapuolet.

”Lainsäädännön täyttö ei ole ainoa syy ilmoituskanavan perustamiseen. Se on ennen muuta osoitus siitä, että yritys toimii vastuullisesti. Kanavan avulla yritys voi saada konkreettista etua keräämällä mahdollisimman laajasti tietoa liiketoimintansa tueksi”, Wikberg sanoo.

Palvelu löytyy osoitteesta www.ilmoituskanava.fi

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Ilmoituskanava, Stina Wikberg