Kiinteistöalalle 149 uutta välittäjää

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeen läpäisi marraskuussa 2020 hyväksytysti 135 uutta kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 14 vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä suorittavista henkilöistä on oltava kokeen osoittama ammatillinen pätevyys.

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 21.11.2020 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. LKV-kokeeseen osallistui yhteensä 376 henkilöä ja LVV-kokeeseen yhteensä 35 henkilöä. LKV-kokeen läpipääsyprosentti oli noin 36 prosenttia ja LVV-kokeen noin 40 prosenttia.

Keskuskauppakamarin lakimiehen Erkko Meren mukaan koejärjestelyt sujuivat hyvin koronavirusepidemian tuomasta poikkeustilanteesta huolimatta.

”Elokuun koekierroksen tapaan pystyimme järjestämään marraskuun kierroksen turvallisesti viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet huomioiden. Välittäjäkokeiden järjestäminen on lakisääteinen tehtävä ja on tärkeää, että kokelailla on mahdollisuus osallistua kokeisiin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vaikka poikkeusvuosi vaikutti luonnollisesti osallistujamääriin, kokeiden suosio on pysynyt korkeana”, Meri sanoo.

Meren mukaan kokeiden läpipääsyprosentit noudattelevat pitkän aikavälin keskiarvoja. Erityisesti LKV-kokeen läpipääsyprosentti osoittaa, että koe on haastava ja edellyttää huolellista valmistautumista. LVV-kokeen osalta pienempi osallistujamäärä vaikuttaa vuosittain enemmän tulosten heilahteluun.

Kokeessa testataan välitystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan tuntemusta.

“Tällä kertaa LKV-kokeen läpäisi vain noin kolmannes kaikista osallistujista. Se kertoo, että kokeen läpäisy ei ole itsestäänselvyys, vaan kokelaan on tullut valmistautua siihen huolellisesti ja onnistua myös itse koetilanteessa. Välitysliikkeen ja sen välittäjien on tunnettava toimintaympäristönsä ja keskeiset säännöt, jotta laissa niille asetettu tiedonanto- ja selonottovelvollisuus voidaan täyttää”, Meri sanoo.

Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella koepaikalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraava perinteinen koekierros järjestetään 10.4.2021. Ilmoittautuminen kevään kokeeseen aukeaa helmikuun aikana.

Keskuskauppakamari aloittaa vuoden 2021 aikana myös sähköiset koekierrokset. Sähköisiin kokeisiin liittyvistä aikatauluista ja käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin alkuvuoden aikana.

Lue lisää: https://kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/

Kategoriat:Tutkinnot, Erkko Meri