Kiinteistöarvioinnin auktorisointi takaa varmennetun ja valvotun osaamisen

Tarpeet kiinteistöjen arvon määritykselle ovat moninaiset ja osaavan sekä puolueettoman arvonmäärityksen merkitys ei ole ainakaan vähentynyt. Yritykset tarvitsevat luotettavan arvion kiinteistön arvosta esimerkiksi hankkiessaan uutta toimitilaa, suunnitellessaan yritysjärjestelyitä tai kirjanpitoa ja verotusta varten. Kiinteistösijoittajien tulee seurata säännöllisesti kiinteistösalkun arvon kehittymistä. Kuluttajien kohdalla arvioinnin tarve liittyy hyvin usein perinnönjakoihin, osituksiin tai riitatilanteisiin. Haasteellisilla kiinteistömarkkinoilla ja tavanomaisesta poikkeavien kiinteistökohteiden myynnissä voi perustellulla ja asiantuntevalla kiinteistöarviolla olla oleellinen merkitys. Luotonantajan näkökulmasta tärkeää on pystyä määrittelemään oikeellinen vakuusarvo. Osaavaa arvonmääritystä tarvitaan myös erityiskohteissa – mistä löytyy osaaminen esimerkiksi sairaalan, hotellikokonaisuuden, terveyskeskuksen, golfkentän tai kirkon arvon arvioimiseen? Tiesitkö, että auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ovat arviointialan ammattilaisia, joiden laatimat kiinteistöarviot perustuvat standardiin ja joiden arviointitoimintaa valvotaan?

AKA-koe osaamisen mittarina

Keskuskauppakamari järjestää kerran vuodessa kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen (AKA-koe). Kokeeseen pyritään hakumenettelyllä ja jo kokeeseen pääsy edellyttää tiettyä osaamista arvioinnin saralla. Kokeessa voi erikoistua asuntoarviointiin, maa- ja metsätalouskiinteistöarviointiin tai kaikkein vaativammassa koeluokassa sekä edellä mainittuihin että toimitiloihin ja erityiskohteisiin. Koe mittaa arviointiosaamista sekä arviointialan lainsäädännön, kansainvälisen arviointistandardin ja arviointijärjestelmän tuntemusta monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti.

Auktorisointikokeen läpäisseet sitoutuvat noudattamaan hyvää kiinteistöarviointitapaa, kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS). Näiden noudattamisen osalta arvioijan toimintaa myös valvotaan. Auktorisoinnin hankkineelle tämä on mainio tapa osoittaa ulkopuolisille oma osaamisensa ja pätevyytensä! Arviointiin liittyvissä työtehtävissä AKA-auktorisointi voi olla työmarkkinoilla hyvä myyntivaltti. Arvioinnin tilaajalle auktorisointi puolestaan antaa takeet arvioijan osaamisesta. Standardin mukaan tehty arviointi on myös vakioitua. Standardi esimerkiksi määrittelee sen, mitä asioita jokaisessa arviokirjassa tulee käsitellä sekä sen, millaisia arviointimenetelmiä sekä lähestymistapoja kussakin tilanteessa on syytä käyttää. Tyypillisimmillään AKA-arvioijaa käytetäänkin silloin, kun arvioijan varmistettu asiantuntemus, arvioijan puolueettomuus ja riittävät perustelut arviolle ovat tilaajanäkökulmasta tärkeitä asioita.

AKA-auktorisoitujen toimintaa valvotaan

Auktorisoidun pätevyysjärjestelmän erottaa muista järjestelmistä se, että auktorisoidut toimivat tietyn kehikon mukaisella tavalla. Uskottavuuden kannalta onkin erityisen tärkeää, että myös tämän kehikon noudattamista valvotaan.

Kiinteistönarviointilautakunta valvoo auktorisoituja kiinteistöarvioijia kolmella tavalla. Vuosivalvonnassa tarkastellaan auktorisoidun ammattitaidon ylläpitämistä. Arviokirjojen laatuvalvontaa toteutetaan omavalvonnan kautta. Lisäksi auktorisoidun kiinteistöarvioijan tässä ominaisuudessa tekemästä työstä voi tehdä määräajassa valituksen kiinteistönarviointilautakunnalle. Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta kiinteistöarviointi välittömästi koskee. Valituksen seurauksena valvontajaosto voi määrätä arvioijalle muistutuksen, varoituksen tai peruuttaa arvioijan auktorisoinnin määräajaksi tai lopullisesti.

Kiinnostuitko AKA-kokeesta tai haluatko löytää pätevän arvioijan?

Hakuaika AKA-kokeeseen on juuri parhaillaan käynnissä! Hakuaika umpeutuu 3.2.2020 klo 16.15 ja koe järjestetään 25.4. Eri toimijat järjestävät myös valmennusta koetta varten. Lisätietoja kokeeseen hakeutumisesta täältä.

Jos puolestaan tarvitset auktorisoidun kiinteistöarvioijan tarjoamia palveluita, voit etsiä tilanteeseesi sopivaa asiantuntijaa Keskuskauppakamarin verkkosivujen kautta.

Kategoriat:Kiinteistönarviointi, Raisa Harju