Koronakysely: Puolet yrityksistä vähensi investointejaan koronakriisin takia

Puolet kauppakamareiden kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo koronakriisin vähentäneen yrityksen investointikykyä. Reilu viidesosa, 22 prosenttia, näistä yrityksistä kertoo investointien vähentyneen peräti 75-100 prosenttia ajasta ennen koronapandemian puhkeamista. Suurimmalla osalla näistä yrityksistä, noin 47 prosentilla, investoinnit ovat vähentyneet 1-25 prosenttia.

Kauppakamareiden kyselyyn vastasi 2400 yritystä kaikilta toimialoilta ympäri Suomen. Yksinyrittäjiä vastaajissa oli kahdeksan prosenttia, loput olivat työnantajayrityksiä. Kysely toteutettiin juhannuksen jälkeisellä viikolla 23.6.

”Tulos on huolestuttava. Iso osa meidän yrityksistämme on joutunut laittamaan koronan takia investoinnit jäihin. Tämä tarkoittaa sitä, että paljon työtä ja työpaikkoja on jäänyt syntymättä”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan Suomi saadaan koronan aiheuttamasta talouskuopasta ylös nimenomaan yksityisillä investoinneilla.

”Hallituksen pitää tehdä kaikkensa, että yritykset pystyvät taas luottamaan tulevaisuuteen ja investoimaan. Suomen talouden ja työpaikkojen kehitys riippuu pitkälti siitä, näkevätkö yritykset Suomen jatkossa elinvoimaisena paikkana investoida ja luoda työpaikkoja”, Romakkaniemi sanoo.

Suurin syy yritysten investointien vähenemiseen on koronapandemian aiheuttama yleinen epätietoisuus sekä kysynnän väheneminen. Hallituksen asettamat rajoitukset ovat vähentäneet investointeja muutamalla prosentilla yrityksistä.

Tulevaisuuden näkymät investointien suhteen ovat yrityksillä kuitenkin hieman valoisammat kuin nykyhetki. Investointejaan jo vähentäneistä yrityksistä ”vain” 12 prosenttia uskoo, että loppuvuoden aikana investoinnit vähenevät 75-100 prosenttia. Investointejaan vähentäneistä yrityksistä suurin osa, 30 prosenttia, arvioi että investoinnit pysyvät ennallaan.

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.6.2020. Kyselyyn vastasi 2403 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5 ja 1.6.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Politiikka, Juho Romakkaniemi