MEN antoi huomautuksen laihaa kehonkuvaa ihannoivalle mainokselle 

mainonnan-eettinen-neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on antanut huomautuksen suoratoistopalvelun mainokselle. Markkinoinnin tehokeinona käytettiin provokatiivista väittämämuotoista ilmaisua ”Jeesus tykkää laihoista tytöistä”. Alaikäisten sosiaalisen epävarmuuden hyväksi käyttämisestä annettiin huomautus Storytel Oy:lle ja mainoksen etusivullaan julkaisseelle Helsingin Sanomat -lehdelle. 

Helsingin Sanomat -sanomalehden etusivulla julkaistiin suoratoistopalvelun mainos, jossa oli isokokoinen ilmaisu ”Jeesus tykkää laihoista tytöistä”.  Provokatiivista ilmaisua oli sellaisenaan käytetty mainoksen huomion herättämiskeinona. Ilmaisu ei sanomalehtimainosta nopeasti silmäilemällä vaikuttanut kirjallisen teoksen nimeltä, koska se oli väittämä eikä teoksen tekijöitä mainittu.   

Mainoksen suurikokoinen ilmaisu kohdistui nuoriin, jotka ovat korostuneen kiinnostuneita omasta kehostaan ja ulkoisesta olemuksestaan. Markkinoinnissa alaikäisten sosiaalisen epävarmuuden hyväksi käyttäminen on hyvän tavan vastaista. 

Mainoksen hämmentävä ilmaisu oli tulkittavissa laihaa kehonkuvaa ihannoivaksi, koska mainoksesta ei välittömästi ilmennyt, että kysymys oli teoksen nimestä. Mainos oli omiaan aiheuttamaan tarpeetonta huolta nuorten, erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen, omaan kehonkuvaan liittyen. Mainos horjutti nuorten myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. 

Isokokoisen mainoksen väittämämuotoista provokatiivista ilmaisua ”Jeesus tykkää laihoista tytöistä” oli käytetty sanomalehtimainoksen etusivulla markkinoinnin tehokeinona hyvän tavan vastaisesti. 

—————— 

MEN on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Markkinointia suunnitteleva taho voi pyytää MENiltä ennakkolausuntoa halutessaan varmistaa menettelynsä asianmukaisuuden. 

MENin toiminnasta vastaavat Mainonnan Neuvottelukunta ja Keskuskauppakamari.  

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan MENin verkkosivustolla: https://kauppakamari.fi/men-18-2024-storytel-oy/ 

Lisätietoja:  

MENin puheenjohtaja Päivi Romanov, puh. 050 339 0886 

MENin pääsihteeri Paula Paloranta, puh. 050 548 0236 

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236

Kategoriat:Paula Paloranta