Naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuina lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista

Lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista on nykyään tasapuolinen sukupuolijakauma ja noin 30 prosentissa pörssiyhtiöiden johtoryhmistä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Tämä on hyvä luku, mutta parannettavaa vielä on, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Näin Naistenpäivänä Kajala kuitenkin muistuttaa, että naisten osuuden kasvattaminen edellyttää monimuotoisuuden huomioon ottamista hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa ja johtoryhmän jäsenten rekrytointiprosesseissa.

Keskuskauppakamari on selvittänyt naisten määrän osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa jo vuosien ajan varsinaisissa yhtiökokouksissa nimettyjen hallitusten kokoonpanojen pohjalta. Kun tarkastellaan vuoden 2022 tilastoja ja kaikkia pörssiyhtiöitä, tavoitteen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta täyttää jo lähes puolet yhtiöistä.

Tarkastelussa mukana olleista 130 pörssiyhtiöstä vain 16 olisi jäänyt kokonsa puolesta vuonna 2026 voimaan tulevan EU:n kiintiödirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Hieman yli puolet direktiivin soveltamisalaan kuuluvista yhtiöistä täyttää jo nykyisin direktiiviehdotuksen mukaisen tavoitteen naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa ja mahdollisessa hallintoneuvostossa.

”Suomessa naisjohtajuutta on edistetty menestyksekkäästi itsesääntelyn avulla. Sen rinnalla on yhä vahvemmin luotava ilmapiiriä, joka kannustaa naisia etenemään urallaan. Yrityksissä on tärkeää kiinnittää huomiota naisten urapolkuihin, jotta ne nykyistä useammin johtaisivat tukitoimintojen johtotehtävien sijaan kohti liiketoimintojen johtotehtäviä ja toimitusjohtajuutta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Naispuolisten hallituksen jäsenten osuuden kasvun taustalla on muun muassa hallinnointikoodin suositus, jonka mukaan pörssiyhtiön hallitukseen on valittava molempia sukupuolia. Jos pörssiyhtiö ei noudata tätä suositusta, sen on perusteltava poikkeaminen julkisesti.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan myös hallituskokoonpanoa valmistelevan toimielimen sukupuolijakaumalla on väliä.

”Selvityksessä nousi esille selkeitä eroja. Yhtiöissä, joissa hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus valmisteltiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ja toimikunnassa oli vähintään yksi nainen, naisten osuus hallituksissa oli peräti 40 prosenttia. Silloin, kun nimitystoimikunta koostui pelkästään miehistä, naisten osuus hallituksissa jäi 31 prosenttiin”, sanoo Kajala.

Tasapuolinen sukupuolijakauma johtoryhmissä toteutuu noin 30 prosentilla pörssiyhtiöistä

Pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naisten ja miesten tasapuolinen edustus toteutuu noin 30 prosentissa pörssiyhtiöistä. Tasapuolisesta naisten ja miesten edustuksesta johtoryhmässä voidaan puhua silloin, kun vähemmän edustettua sukupuolta on johtoryhmässä vähintään noin 40 prosenttia.

Naisten osuus myös pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on ollut viime vuonna ennätyksellisellä tasolla. Naisten osuus on noussut 28 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiöissä kivuttiin ensimmäistä kertaa yli 30 prosenttiin.

”Naisten johtajuuden edistäminen on kaikkien yhteinen etu. Suomi tarvitsee parhaiten johdetut yritykset, ja yritykset tarvitsevat parhaat mahdolliset henkilöt johtajiksi. Tämä ei toteudu, jos naiset eivät ole mukana ylimmän johdon rekrytointipoolissa. Tilastot osoittavat, että näin ei vielä täysin ole. Nykytilanteen muuttaminen edellyttää uusia asenteita ja toimintamalleja työnantajilta ja naisilta sekä koko yhteiskunnalta”, sanoo Kajala.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo yli 300 naista.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Naisjohtajat, Työelämä, Ville Kajala