Päästöt alas ja vienti ylös – liikenteen murros vaatii määrätietoisia toimia

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiinen asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala Helsinki.

Keskuskauppakamari vaatii määrätietoisia toimia Suomen vihreän viennin edistämiseksi. Erityisesti liikennesektori on massiivisten päästövähennysten edessä. Digi- ja puhtaiden teknologioiden ratkaisuilla on mahdollista saada päästöt alas ja vihreä vienti ylös. Suurempi siivu uusista markkinoista tarkoittaa myös taloudellisen voiton kotiuttamista Suomeen ja uutta imua investoinneille. 

”Euroopan unionin ilmastotavoitteet vaativat ratkaisuja. Puhtaat teknologiat ja datan hyödyntäminen ovat tässä isossa roolissa. Toimiva kotimarkkina ja eri toimijoiden yhteistyö luo raamin sille, että liikennealan yritysvetoisia kasvuekosysteemejä voidaan vauhdittaa”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Päivi Wood.   

Liikenteen ja liikkumismarkkinoiden koko on valtava, globaalilla tasolla noin 6 500 miljardia euroa vuosittain. Suomen osuus tästä on noin 30 miljardia. Suomella on vahvuuksia liikennealalla ja niiden avulla Suomen osuutta saadaan kasvatettua vielä suuremmaksi. Tarvitsemme selkeitä strategisia valintoja ja investointeja, korostaa Wood. 

”Meidän on panostettava innovaatioympäristöön.  Sen avulla rakennetaan vahva pohja uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja yrityksille, joilla on mahdollisuudet kilpailla globaaleilla markkinoilla. Menestyminen globaaleilla markkinoilla vaatii huippuluokan ratkaisuja ja paljon työtä”, sanoo Wood. 

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee maksamaan 

Liikenteen ja liikenteen digitalisaation rahoituksen vahvistaminen on ratkaistava nopeasti. Samalla olemassa olevat EU-rahoituksen eri instrumentit voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Liikennealan tutkimus, kehitys ja innovaatiot vaativat pitkäjänteisen pohjan rahoitukselle.  

”Kasvun mahdollisuudet pohjautuvat globaaleihin haasteisiin, joihin on löydettävä globaalit ratkaisut. Liikenneala on nostettava strategisen kasvun ja viennin toimialaksi. Toimiva kotimarkkina ja investoinnit älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja skaalaaminen kasvattavat Suomen digivihreää vientiä”, Wood sanoo. 

Wood muistuttaa, että ilmastonmuutoksen torjunta tulee maksamaan. 

“Jos jätämme uudet avautuvat liiketoimintamahdollisuudet hyödyntämättä, vaikeutuu  päästövähennysten lisäksi myös kestävän taloudellisen kasvun edellytykset”, Wood sanoo. 

Kategoriat:Liikenne, Ilmasto, Päivi Wood