Suomeen 17 uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa

Keskuskauppakamarin vuosittain järjestämässä hyväksyttyjen tavarantarkastajien (HTT) kokeessa saatiin uusia HTT-tarkastajia yhdeksälle kauppakamarialueelle: Helsingin seudulle, Länsi-Uudellemaalle, Turkuun, Hämeeseen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Kuopion alueelle, Pohjanmaalle ja Lappiin. Koetilaisuus toteutettiin tiukoin koronajärjestelyin lokakuussa.

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju pitää tärkeänä sitä, että HTT-tarkastajia toimii monipuolisilla aloilla ympäri Suomen. Harju on erityisen tyytyväinen siitä, että HTT-tarkastajia hyväksyttiin tänä vuonna niin laajalle maantieteelliselle alueelle.

“Korona-aika ei ole vähentänyt tavarantarkastusten tarvetta – pikemmin päinvastoin. Tarkastuksia voidaan edelleen toteuttaa hyvillä turvajärjestelyillä”, Harju kertoo.

HTT-tarkastajat ovat oman alansa puolueettomia asiantuntijoita, jotka annetun toimeksiannon perusteella arvioivat tavaroita ja työsuorituksia, ja antavat kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan myös sitä, mistä ja milloin virhe tai vahinko on aiheutunut. Pyydettäessä voidaan antaa myös korjauskustannusarvio.

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyy uudet tavarantarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa. Lautakunta määrittää kullekin tarkastajalle sen erityisalan, jolla hän saa toimia. HTT-tarkastajat toimivat valvonnan alaisena, sekä tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä noudattaen.

”Tarkastajan käyttäminen on erityisen suositeltavaa silloin, kun kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä helpottamaan riitatilanteen ratkaisemista. Toki tarkastajan voi tilata paikalle jo ennen riidan eskaloitumistakin”, Harju kertoo.

Harjun mukaan tyypillisimpiä tavarantarkastuksen kohteita ovat virheet rakennustyössä, epäonnisiin kiinteistönkauppoihin liittyvien virheiden selvittäminen, ajoneuvon käyvän arvon määrittäminen tai koneen tai laitteen korjauksen asianmukaisuus. Tänä vuonna kokeen läpäisi myös kaksi graafisen alan tarkastajaa.

“Valitettavasti koronan jäljiltä saatetaan tarvita myös ammattitaitoista ja puolueetonta kaluston tai konekannan arvonmäärittäjää konkurssimenettelyihin liittyen”, Harju kertoo.

Suomessa toimii noin 170 hyväksyttyä tavarantarkastajaa, joista enemmistö toimii rakennusalan tavarantarkastajina. Tavarantarkastajana toimiminen on tehokas tapa kehittää omaa asiantuntemustaan ja samalla tarjota ratkaisuja ongelmatilanteissa tuoden esiin tekniset faktat puolueettomalla tavalla.

”Haemme jälleen ensi keväänä uusia asiantuntijoita korkeatasoiseen tarkastajien joukkoomme”, Harju vinkkaa.

Kategoriat:Tavarantarkastus, Raisa Harju