Täsmätyökykyisten työllistymistä voidaan edistää tukahduttamatta yrityksiä sääntelyllä

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) ehdottaa yrityksille kiintiötä vammaisten ja osatyökykyisten palkkaamiseksi. Työnantaja joutuisi maksamaan sakkomaksun, mikäli lakisääteinen velvoite kiintiöstä työpaikalla ei toteudu. Keskuskauppakamarin mukaan velvoitteiden ja sääntelyn lisäämisen on oltava viimesijaisin keino, jota ennen tulisi hyödyntää täysimääräisesti kaikki muut olemassa olevat kannustimet ja mahdollisuudet osatyökykyisten työllistämiseksi. 

Keskuskauppakamarin mukaan sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) ehdotus yrityksille suunnatusta kiintiöstä täsmätyökykyisten palkkaamiseksi lähestyy ongelmaa väärästä suunnasta. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan yrityksillä tulee olla vapaus päättää rekrytoinneistaan.  
 
”Ennen pakkokeinoja on hyödynnettävä kaikki muut mahdollisuudet. Täsmätyökykyisten työllistäminen on ilman muuta tärkeä asia. Varsinkin nyt, kun yrityksiä vaivaa valtava osaajapula. Tarvitaan taloudellisia kannustimia, kuten palkkatukea. Ensiarvoisen tärkeää olisi lisätä työnantajien tietoutta ja osaamista täsmätyökykyisten rekrytoinnista”, Valtonen sanoo.  
 
Valtosen mukaan täsmätyökykyisten heikkoa työllistymistä on lähdettävä ratkaisemaan ensisijaisesti lisäämällä yritysten tietoutta ja parantamalla yritysten valmiuksia täsmätyökykyisten työllistämiseen.  
 
”Uskallan väittää, että paljon on siitä kiinni, minkälaista apua ja tukea yrityksillä on saatavilla osatyökykyisen palkkaamiseksi. Yrityksillä on vajetta tiedoissa ja valmiuksissa. On tehtävä paljon enemmän, jotta erilaiset tukirakenteet ja tukea antavat tahot tulisivat yrityksille tutuiksi. Ensisijainen lääke ei ole pakottaminen, vaan yritysten tietojen ja valmiuksien parantaminen”, Valtonen sanoo.  
 
Valtosen mukaan on rehellistä sanoa, että Suomessa osatyökykyiset eivät olet monimuotoisuuskeskustelun ytimessä, vaan keskustelua käydään enemmän esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja etniseen taustaan liittyvissä kysymyksissä.  
 
”Meillä on aika paljon tekemistä yhteiskunnassa. Monimuotoisuuskeskustelua tulisi käydä täsmätyökykyisten näkökulmasta paljon nykyistä enemmän, joten avaukset ja ehdotukset ovat tervetulleita. On kuitenkin hyvä pitää mielessä minkälaisen sääntelytaakan alla yritykset jo nyt painivat. Lähtökohtana pitäisi olla, että ensisijaisesti ongelmia ratkaistaan itsesääntelyn, ei pakottavan lainsäädännön kautta”, Valtonen sanoo.  
 
Hallitus on tällä vaalikaudella edistänyt uutta Työkanava-yhtiötä osatyökykyisten työllistämiseksi ja päättänyt korottaa osatyökykyisten työllistämiseen maksettavaa palkkatukea. Valtonen pitää toimia hyvinä. 
 
”Työkanava on varteenotettava keino edistää osatyökykyisten työllistämistä. Etenkin jos sitä kautta yritys voisi esimerkiksi vuokrata täsmätyökykyistä työvoimaa. Tämä varmasti madaltaisi kynnystä verrattuna rekrytointiin suoraan omille palkkalistoille. Kun uskalletaan kokeilla, asenteet muuttuvat ja tieto lisääntyy. Siitä hyötyy niin työhaluinen täsmätyökykyinen kuin yrityskin”, Valtonen sanoo.

Valtonen Mikko

Mikko Valtonen

JOHTAVA ASIANTUNTIJA, osaaminen, työelämä ja maahanmuutto

+358 40 867 8250

Kategoriat:Työllisyys, Politiikka, Osaaminen, Mikko Valtonen