Venekauppa on nyt vilkasta – asiantuntija auttaa ostotilanteessa

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Veneiden kysyntä on ollut tänä keväänä vilkasta ja kauppoja on tehty
paljon. Varsinkin isot ja käytetyt matkaveneet ovat vaihtaneet
omistajaa huomattavasti aiempaa vilkkaammin. Jos oma osaaminen ei kata koko venetekniikkaa, on syytä miettiä asiantuntijan käyttöä apuna
kaupanteossa.

Tämän veneilykauden suurimpiin muutoksiin kuuluu uusi
vesiliikennelaki, joka astui voimaan 1.6.2020. Veneen päällikön
tehtävät on tuotu uudessa vesiliikennelaissa selkeästi esiin ja päällikön vastuuta korostettu. Päällikön vastuulla on mm. huolehtia siitä, että vesikulkuneuvo on rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

”Isommissa veneissä on paljon tekniikkaa ja varustusta. Uuden
vesiliikennelain mukaan veneen päällikön tulee hallita veneen
käsittely ja huolehtia tarvittavan varustuksen mukana olosta.
Päällikön tulee tuntea lain velvoitteet ja toimia niiden mukaisesti”,
muistuttaa HTT tavarantarkastaja Ari Tirkkonen.

Tirkkosen mukaan kauppa käy nyt hyvin, joten mielenkiintoisimmat
kohteet ovat jo vähissä ja niiden myyntiaika on lyhyt. Uusien veneiden
lisäksi myös hyväkuntoisia käytettyjä veneitä myydään paljon. Näiden
hinta on usein murto-osa uuden vastaavan kokoisen hinnasta.

Venekauppaan liittyvät tarkastukset työllistäneet
paljon tänä keväänä

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju vahvistaa, että venepuolen
tavarantarkastukset ovat yleisimpiä juuri kaupanteon jälkeisissä
tilanteissa, kun selvitellään veneessä ilmenneitä teknisiä ongelmia.
Tavarantarkastajan apua kaivataan usein myös silloin, kun halutaan
puolueeton näkemys teknisten ongelmien korjauskustannuksista tai
veneen käypä arvo.

”Venekaupan käydessä kuumana, pitäisi ostajan pitää pää kylmänä ja
muistaa tarkastaa vene huolellisesti jo ostohetkellä. Tämä voisi
säästää monelta murheelta myöhemmin”, Harju vinkkaa.

Mikäli tilanne kuitenkin ajautuu riitaisaksi kaupanteon jälkeen, voi
tavarantarkastajan puolueeton ja perusteltu näkemys edistää asiat
sopuisaan ratkaisuun. Tavarantarkastajan voi tilata myös yhdessä ja
näin jakaa tarkastuskustannukset.

”Riitely voi tulla usein kalliiksi, joten huolelliseen
ennakkotarkastukseen ja ongelmatilanteissa sovinnolliseen ratkaisuun
kannattaa panostaa”, summaa Harju.

Kategoriat:Tavarantarkastus, Raisa Harju