Innovaatiopolitiikka, IPR ja digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaa ja vaikuttaa kaikkiin talouden ja yhteiskunnan sektoreihin. 

Kuvituskuva: Koululaisia VR-lasit päässä.

Digitalisaation seurauksena niin kauppa, teollisuus kuin esimerkiksi terveydenhuolto käyvät läpi ennennäkemätöntä muutosta. Etäpalveluita käytetään yhä enemmän ja eri toimialoilla tapahtuvat arvoketjujen muutokset mahdollistavat uusien liiketoimintojen syntymisen. Datan merkitys ja hyödyntäminen yrityksissä tulee yhä keskeisemmäksi.

Kun digitalisaatio, kuten myös globalisaatio, muokkaavat yritysten toimintaympäristöä yhä rajummin, kohdistuu alan sääntelyyn muutospaineita. Meidän mielestämme ylisääntelyä pitää kuitenkin pyrkiä välttämään. Tekoälyä ja dataa hyödyntävän liiketoiminnan lisääntyessä aineettoman omaisuuden merkitys kasvaa. Tällöin on tärkeää ymmärtää ja hahmottaa, mitä oikeuksia dataa sisältävään aineistoon liittyy, kenelle oikeudet kuuluvat ja miten niiden avulla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä.

”Datan merkitys ja hyödyntäminen yrityksissä tulee yhä keskeisemmäksi.”

Vaikutamme osallistumalla niin työ- ja elinkeino-, opetus- ja kulttuuri- kuin myös liikenne- ja viestintäministeriöiden eri työryhmiin sekä antamalla asiantuntijalausuntoja lakiesityksiin. Seuraamme alan kehitystä kansainvälisellä tasolla ja osallistumme alan keskusteluun.

Vaikuttamistyötämme tukevat Keskuskauppakamarin IPR-, Startup- ja sähköisen liiketoiminnan valiokunnat, jotka koostuvat jäsenyritysten edustajista. Valiokunnat kokoontuvat neljä kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia aiheita ja tapaamaan keskeisiä alan toimijoita.

Jaamme osaamistamme eri koulutustilaisuuksissa ympäri Suomea liittyen niin digitalisaatioon, aineettomiin oikeuksiin kuin IT-ehtoihin.

Suuri brändipäivä

Keskuskauppakamarin Suuri brändipäivä on vuosittainen brändi-, markkinointi- ja IPR-alan foorumi, jonka tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta brändin suojaamisen tärkeydestä ja merkityksestä yrityksen menestyksen kivijalkana. Suuri brändipäivä kokoaa yhteen brändien parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.

Vastaava asiantuntija

Aalto-Setälä Minna

Minna Aalto-Setälä

Johtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatio

+358 44 032 0054