Viestintä on koko johdon asia

Keskuskauppakamarin viestintä- ja yhteistyöjohtaja Pauliina Pulkkinen. Kuva: Liisa Takala.

Viestintä tai viestiminen ei ole enää pitkään aikaan ollut vain yrityksen ”tiedotusporukan” asia. Viestintä on koko yrityksen vastuulla, erityisesti yrityksen johdon. Viestintä on osa yrityksen ydintoimintoja, osa strategiaa, ei tukitoiminto. Jokainen johtoryhmään kuuluva on viestijä ja jokaisella johtoryhmään kuuluvalla pitää olla valmiudet viestiä.  

Ylhäältä alas -tiedottaminen on ollut historiaa jo kauan. Useimmissa yrityksissä on ymmärretty, kuinka maailman muutoksen myötä myös viestiminen on muuttunut nopeasyklisemmäksi. Internet, some ja älypuhelimet ovat luoneet erilaisen maailman, jossa yritysjohdon on osattava toimia niin hyvässä kuin pahassa. Jokaisesta on tullut viestijä, kun välikädet ovat hävinneet ja viestinnän ymmärtäminen ja osaaminen korostuvat entisestään. 

Valveutunut yritys ymmärtää, että viestintä on vaikuttamista ja vaikuttaminen vaatii viestintää. Ja yrityksen taitava ja osaava johtoryhmä ymmärtää, että viestintä on johtamista ja johtaminen vaatii viestintää. Strateginen viestintä auttaa yritystä tavoitteissaan, niin sisäisissä kuin ulkoisissakin. 

Viestintä on siis yrityksen perustyötä. Kun strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän taidot sekä ymmärrys yrityksen brändin merkityksestä viestinnässä ovat koko yritysjohdon hallussa , yritys selviää tiukankin paikan tullen kuivin jaloin. Eikä kyse ole vain tiukoista paikoista: kun strateginen viestintä on osa yrityksen johtamiskulttuuria, yritys pärjää paremmin arjessakin. Yrityksen johdon viestintäosaaminen vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, menestystä ja uskottavuutta. Viestinnällä vahvistetaan myös vahvaa työnantajamielikuvaa ja tavoitetaan parhaat osaajat.  

Keskuskauppakamari on koonnut yritysjohdolle suunnatun strategisen ja kriisiviestinnän ohjelman, joka sparraa yrityksen johtoryhmäläiset  – sekä nykyiset että tulevat – ymmärtämään, että strateginen viestintä on osa yrityksen ydintoimintoja sekä johtamaan viestimällä. 

Ohjelman puhujat ovat alansa parhaita, joilla on pitkä kokemus liike-elämän huipulta ja kyvykkyys johtaa viestimällä, rakentaa vahva strategia ja brändi sekä toimia kriisissä voittavalla tavalla. 

Ohjelma toteutettiin ensimmäisen kerran 2021. Saamamme palautteen perusteella ohjelma koettiin erinomaiseksi ja hyödylliseksi. Kevään 2022 ohjelma koostuu samoista teemoista ja osa-alueita tarkastellaan laajasti eri näkökulmista.  

Haastattelussa Marjaana Kivioja, Fingrid Oyj

”Kokonaisuutena ohjelma oli kattava ja kokosi strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän keskeiset asiat napaksi kokonaisuudeksi,” sanoo Marjaana Kivioja Fingrid Oyj:stä. Hän osallistui ohjelmaan keväällä 2021. Mielenkiintoisimpina hän koki case-esimerkit muista organisaatioista. Lisäksi Marjaana koki ohjelman hyödylliseksi strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnittelun kannalta: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee erityisesti viestintään.”

Tervetuloa mukaan! Teemme mielellämme tarjouksen vaikka koko johtoryhmänne osallistumispaketista. 

Pauliina Pulkkinen

Viestintä- ja yhteistyöjohtaja

+358 50 574 5288

Kategoriat:Yritysjohdon ohjelmat, Pauliina Pulkkinen