Lausunto teollis- ja tekijänoikeuksia, geenivaroja ja geenivaroihin liittyvää perinteistä tietämystä koskevan kansainvälisen oikeudellisen välineen neuvottelemisesta

Nainen katsoo televisiota. Kuvituskuva.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarilta kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle koskien teollis- ja tekijänoikeuksia, geenivaroja ja geenivaroihin liittyvää perinteistä tietämystä koskevan kansainvälisen oikeudellisen välineen neuvottelemista (U 19/2024 vp). Kiitän mahdollisuudesta saada esittää kantani ja lausun kohteliaimmin seuraavaa.

Immateriaalioikeudellisen suojan tulee olla johdonmukainen ja huomiota tulee kiinnittää siihen, miten valitut ratkaisut vaikuttavat eri suojamuodoista muodostuvaan sangen monimutkaiseen kansainväliseen kokonaisuuteen. Katson, että nyt käsiteltävänä olevat geenivarat ja niihin liittyvä perinteinen tietämys tarvitsevat suojaa, mutta tämän suojan vahvistuminen kansainvälisellä sopimuksella ei saa aiheuttaa patenttisuojan heikkenemistä.

Maailman henkisen omaisuuden järjestössä eli WIPO:ssa alkoi eilen diplomaattinen konferenssi IPR:iä, geenivaroja ja niihin liittyvää perinteistä tietämystä koskevan kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Kun diplomaattinen konferenssi on jo meneillään ja asiasta on jo neuvoteltu vuosia, katson, että Suomella on kiire saattaa asia omalta osaltaan eteenpäin U-kirjelmässä esitetyllä tavalla ja valtioneuvoston kannassa esitetyin perustein.

Aalto-Setälä Minna

Minna Aalto-Setälä

Johtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatio

+358 44 032 0054

Kategoriat:IPR, Minna Aalto-Setälä