Lausunnot

Vaikutamme talous-, vero- ja elinkeinopolitiikkaan sekä lainsäädäntöön. Annamme lausuntoja ministeriöille, toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa ja lakeja valmistelevissa työryhmissä.

Uutishuone