Yritysturvallisuus

Yrityksiin kohdistuvat rikokset ovat olleet jo pitkään kasvussa. Huijauksia, varkauksia, tietomurtoja, väärinkäytöksiä ja vakoilua on kuitenkin mahdollista ennaltaehkäistä. Varautuminen myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin on tärkeää toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Keskuskauppakamari on mukana kehittämässä yritysten turvallisuutta ja varautumista.

Vaikuttaminen

Lisää aiheesta

Lujat-hanke

Lujat on Keskuskauppakamarin, kauppakamarien ja Huoltovarmuuskeskuksen yhdessä toteuttama pk-yritysten toiminnan jatkuvuuden kehittämiseen tähtäävä hanke. Nimensä sanoista luotettava jatkuvuus juontava Lujat-hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää osaamistaan jatkuvuudenhallinnan parantamiseksi sekä lisää tietoisuutta yritysten jatkuvuussuunnittelun merkityksestä koko yhteiskunnalle.

Kaikki yritykset koosta ja toimialasta riippumatta ovat haavoittuvaisia. Uhkana voi olla esimerkiksi koko yhteiskuntaa horjuttava poikkeustilanne tai vain yksittäiseen yritykseen kohdistettu kyberhyökkäys. Parantamalla pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia jatkaa toimintaa poikkeustilanteessa, parannetaan myös koko yhteiskunnan kykyä toimia kriisissä.

Yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää paitsi yrityksen itsensä, myös koko yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta. Toimintaympäristön uhkiin varautuminen vaatii yrityksiltä ennakoivaa työtä – kriisitilanteessa on usein liian myöhäistä.

Yritykset luonnollisesti pyrkivät varautumaan todennäköisiin toimintaan vaikuttaviin poikkeamiin, mutta yhä useammin häiriö voi olla yllättävä ja odottamaton, esimerkiksi suuri luonnonkatastrofi, laaja sähkönjakeluhäiriö tai vaikka yrityksen avainhenkilöiden yhtäaikainen vakava sairastuminen. Häiriöt voivat olla tahattomia tai tahallaan yhteiskuntaa horjuttamaan pyrkiviä.

Lujat-kehittämishanke käynnistettiin marraskuussa 2021 ja se jatkui syksyyn 2023 asti.

Muut julkaisut

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit ovat julkaisseet useita yritysturvallisuutta, yritysvakoilua, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia selvityksiä ja oppaita.

Ilmoituskanava

EU:n ns. whisteblowing-direktiivi tulee velvoittamaan vähintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä tarjoamaan ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelu on helppo ja edullinen tapa täyttää lainsäädännön vaatimukset ja se tarjoaa työntekijöille ja yhteistyökumppaneille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen.

Vastaava asiantuntija, tietosuoja- ja tietoturva

Aalto-Setälä Minna

Minna Aalto-Setälä

Johtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatio

+358 44 032 0054