Talous ja työ

Keskuskauppakamari edistää Suomen menestymisen kannalta keskeisiä uudistuksia ja muutoksia. Keskuskauppakamari tuo esille yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet, kun toimintaympäristöä kehitetään.

Talous on läsnä kaikkialla. Talous ei ole pelkästään euroja tai pörssikurssimuutoksia, vaan se liittyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Lapsen ilmoittaminen päiväkotiin, vaihto-oppilaaksi lähteminen, hakeminen korkeakouluun, työpaikan vaihtaminen, terveysvakuutuksen ostaminen, naimisiin meneminen ja eläkkeelle jääminen ovat esimerkkejä ruohonjuuritason taloudellisesta toiminnasta.

Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jonka ominaispiirteisiin kuuluu suhteellisen laaja julkinen sektori sekä korkeasta menotasosta johtuva kireä verotus. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulotason on vastattava julkisia menoja. Jos tulot ja menot ovat rakenteellisesti epäsuhdassa, syntyy kestävyysvaje.

”Yksi tehokkain ja inklusiivisin tapa laajentaa veropohjaa on nostaa työllisyyttä.”

Jotta kestävyysvaje voidaan kuroa umpeen, on julkisen talouden tulot ja menot pystyttävä tasapainottamaan. Yksi tehokkain ja inklusiivisin tapa laajentaa veropohjaa on nostaa työllisyyttä.

Lopulta nimittäin kansantalouden veropohja kumpuaa työstä ja yrittämisestä, joten kestävin tapa pitää huolta julkisesta taloudesta on pitää huolta työstä ja yrittämisestä.

Niin työn tekemisen kuin työn teettämisen kannusteet on oltava kunnossa. Niin kauan, kun verotus on maltillista, sosiaaliturva järkevässä suhteessa riskeihin, työvoimakustannus kohtuullinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustavaa, voi talouden rakenteisiin olla tyytyväinen. Tällä saralla työ ei lopu ikinä.

Keskuskauppakamari on mukana rakentamassa maailmaa, jossa kaikista ihmisistä pidetään huolta samalla, kun työllisyydelle ja yrittäjyydelle annetaan sille kuuluva arvo.

Vastaava asiantuntija 

Jukka Appelqvist

Pääekonomisti

+358 44 263 1051