Liikenteen digitalisaatio

Kuljetusten täsmällisyys, tehokkuus ja yhä enenevässä määrin myös ympäristöystävällisyys ovat osa yritysten logistista kilpailukykyä ja kaikkia näitä voidaan digitalisaation avulla kohentaa. Digitalisaation myötä kuljetusketjuihin liittyvät raportointivelvoitteet on pystyttävä hoitamaan automatisoituina ja yhden luukun periaatteella. Liikennejärjestelmä on kriittinen yhteiskunnan osa ja siksi digitalisaation edetessä myös järjestelmän kokonaisturvallisuuteen, ml. kaikkien toimijoiden kyberosaaminen, tulee kiinnittää huomiota.

Meille on tärkeää, että liikenteen digitalisaatio ja automaatio vähentävät liikenteen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, parantavat liikennejärjestelmän toimivuutta ja lisäävät turvallisuutta. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä digitalisaatiossa ja meillä on vahva potentiaali luoda liikennealalta vahvoja vientiavauksia maailmalle. Suomen on kuitenkin juostava nopeammin säilyttääkseen edelläkävijän asemansa. Nokian perintönä kehittynyt osaaminen yhdistettynä uuden sukupolven startup-kulttuuriin ja liikennealan globaalisti tunnustettuun ajatusjohtajuuteen luovat erinomaisen pohjan liikennealan kestävälle kasvulle. Uusia ratkaisujen ja liiketoimintamallien avulla pystytään vastaamaan muuttuneisiin olosuhteisiin sekä ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen.

Uusille ratkaisuille on kysyntäpotentiaalia EU-tasolla ja globaalisti. Suomessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että innovatiiviset yritykset löytävät uusille ratkaisuilleen myös pilotti- ja kotimarkkinareferenssikohteita sekä tukea kansainvälistymiselle. Muuten on riskinä, että suotuisa innovaatioympäristö tuottaa edelläkävijäratkaisuja, jotka monetisoidaan muualla. Vauhdittamalla liikenteen ja liikkumisen digitalisaatiota, kehittämällä liiketoimintaratkaisuja ja skaalaamalla niitä luomme pohjaa työpaikoille, kasvulle ja viennille.